Duinisveld teelt bologisch-dynamisch groenten in Uithuizermeeden. Ze doet mee aan de mars die is georganiseerd door Slow Food. Met het oog op de aanstaande hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is er ruimte om de EU in Brussel te laten horen wat de Europeanen ervan vinden.

De EU keert jaarlijks aan boeren €40 miljard uit om hun bedrijf te kunnen uitoefenen. In de eerste fase van het GLB, in de periode na WO II, was het beleid gericht op het opkrikken van de productie, zodat Europa genoeg te eten zou hebben en de prijzen van voedsel laag konden worden gehouden met het oog op de wens om de rest van de economie zich te laten ontwikkelen. Dat lukte zo goed dat Europa graanbergen, boter- en kaasbergen en melkplassen moest opslaan en af en toe dumpen op vreemde markten in afgelegen landen. Daardoor konden die markten zich niet zelfstandig ontwikkelen. Reden voor de EU om in de tweede fase van het GLB in te zetten op inkomenssteun. De kostprijzen van de boeren waren te hoog om de lage prijzen van ons voedsel te kunnen garanderen. Met inkomenssteun konden bancair gezien slecht financierbare bedrijven toch goedkoop blijven produceren. Nu de bevolking in Europa afneemt en naar het Oosten toe is uitgebreid, staat de derde fase van het GLB in het teken van een verschuiving en vergroening van de gelden die aan het GLB worden gespendeerd. Boeren krijgen nog een deel van hun inkomen uit inkomenssteun, maar moeten via verduurzamende maatregelen - met name als ze in de oude lidstaten zijn gevestigd - hun overige en voor hun bedrijfsvoering broodnodige subsidie verdienen. Vooral in de definitie van die maatregelen zit ruimte voor beleidsinvloed vanuit het publiek.

Van Dinther sprak de mensen die via de Good Food March op weg zijn naar Brussel om hun invloed te doen gelden. Hij noemt ze de 'Occupy-beweging van de landbouw: biologische boeren, milieuactivisten, slow foodaanhangers.' Ze nemen het op, zegt hij, 'tegen de gevestigde belangen van grote boeren, multinationals en supermarkten.'

Een van die boeren is Joop de Koeijer, voorzitter van het platform Aarde Boer Consument. Hij zegt graag zijn subsidie in te willen leveren voor 'een eerlijke landbouw'. Volgens hem wordt het huidige systeem misbruikt door de grote bedrijven. Tachtig procent van de subsidies zou naar de twintig procent grootste boeren gaan. "Dat strookt niet met de belangen van boeren.'' Dat is een pikante uitspraak. Het EU-landbouwbeleid is immers opgezet in het belang van de Europese burgers en niet dat van de boeren alleen.

Duinisveld fietst naar Brussel omdat ze de markteconomie in de landbouw het liefste helemaal wil afschaffen. Van Dinther omschrijft haar mening als volgt: "We zouden naar een systeem moeten waarin voedsel niet meer over de wereld wordt gesleept, maar waarin regio's zichzelf bedruipen. 'Dat wij boeren gewoon telen wat er nodig is en een prijs krijgen waarvan we kunnen leven.' Hoe zo'n systeem eruit zou moeten zien weet ze niet", noteert Van Dinther, " ' Dat moeten ze in Brussel maar uitzoeken.' "

De Koeijer geeft aan dat de wensen van de deelnemers aan de Mars ingaan tegen de trend naar liberalisering en globalisering. Helaas blijft onduidelijk wat ze willen. Het lijkt erop dat Klein Duimpje gezelschap heeft van Alice. Hopelijk verdwalen ze niet in Brussel. Als je niet weet waar je heen wilt, dan maakt het ook niet uit welke richting je kiest, liet Lewis Carroll zijn Cheshire kat tegen Alice in Wonderland zeggen.

Fotocredits: MarinaYach, In A World Of My Own
Dit artikel afdrukken