Het rapport Alders over de door ZEMBLA gesuggereerde fraude met het 1-ster Dierenbeschermingsvarken van VION laat nog anderhalve week op zich wachten. De PZC weet alvast te melden dat Alders geen 'structurele fraude of andere fouten' heeft kunnen ontdekken. Een woordvoerder van de Dierenbescherming bracht dat nieuws alvast naar buiten.

De woordvoerder weet de krant tevens te melden dat ZEMBLA 'niet van zins was inzage te geven' in materiaal waarover de televisiemakers zeggen te beschikken. Daaruit zou volgens ZEMBLA de fraude blijken. Echter 'de commissie mocht niet met de bron van de berichtgeving spreken', zegt de woordvoerder tegen de PZC.

De Dierenbescherming beraadt zich op mogelijke vervolgstappen, schrijft de PZC. Tegen ZEMBLA, wel te verstaan.
Dit artikel afdrukken