Dat staat in het vandaag gepubliceerde rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De intergouvernementele organisatie vergeleek het alcoholgebruik tussen 1992 en 2012. Bij de Oeso-landen horen West-Europa plus de VS, Australië, Chili, Japan en Korea.

Stijging en daling
Hoewel Nederland minder alcohol drinkt dan voorheen, zitten we nog boven het OESO-gemiddelde. Een Belg drinkt jaarlijks bijna 10 liter ‘pure’ alcohol, dit kun je ook als 100 flessen wijn of 200 liter bier weergeven. Nederlanders zitten met 9,3 liter dichterbij het gemiddelde van de OESO-landen, 9,1 liter. Wereldwijd ligt het gemiddelde op 6,2 liter.

Hoger opgeleiden, welvarende mensen en laagopgeleide mannen blijken de grote innemers. Een vijfde van de bevolking is goed voor 50 tot 85% van de alcoholconsumptie
Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië daalde de consumptie sterk, tussen de 20 en 40 % sinds 1992. Daartegenover staan Rusland, Estland, India en Noorwegen waar onderzoekers een stijging noteerden tussen 40 en 60 %.

’Bingedrinken’ stijgt ‘onrustwekkend snel’
Niettemin waarschuwt het rapport, ondanks de daling van het drankverbruik, voor overmatige consumptie van alcohol. Het drinken wordt namelijk meer en meer een probleem van een kleinere groep. Hoger opgeleiden, welvarende mensen en laag opgeleide mannen blijken de grote innemers. Een vijfde van de bevolking is goed voor 50 tot 85% van de alcoholconsumptie.

De onderzoekers vinden het stijgend aantal jongeren dat aan ‘binge drinking’ doet - meer dan 5 alcoholische consumpties per keer - verontrustend. De organisatie wijdt de stijging aan de toegenomen betaalbaarheid van de drank.

Minder dronken Nederlandse jongeren
Hoewel over het algemeen het aantal jongeren dat op hun vijftiende alcohol had gedronken steeg, daalde dit onder Nederlandse jongeren. Van 59,9% naar 45,3%; na Noorwegen en Ierland is dat het laagste OESO-percentage. In België steeg hun aantal met 1% tot bijna 63%.

De uiteenlopende cijfers zijn voor een deel misschien te verklaren door afwijkende regeltjes en wetten, zegt De Standaard. Verschillen in regelgeving tussen Nederland en België zitten in de leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden (16 vs. 18), regelgeving rond reclame (in België bestaan daar bijvoorbeeld geen regels voor) en het toegelaten promillage voor jonge autobestuurders (0,02 vs. 0,05).

De video van de OESO vat het bovenstaande helder samen:


Fotocredits: ‘Cheers in the morning’ Hans Dinkelberg
Dit artikel afdrukken