In Nederland voeren de GGD's al jarenlang campagne op scholen om het drinken van alcohol terug te dringen. Ook werd de wettelijke leeftijd om alcohol te mogen drinken en kopen verhoogd. Dat alles omdat uit onderzoeken is gebleken dat alcohol een schadelijke invloed heeft op het jonge brein.

Boelema: 'schadelijkheid ten onrechte veralgemeniseerd'
Die onderzoeken hebben voor een vertekend beeld gezorgd, stelt promovenda Sarai Boelema. Er werd namelijk vooral gekeken naar jonge alcoholisten ('comazuipers'), in vergelijking met niet-drinkers. Boelema volgde voor haar promotieonderzoek een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jeugd. Daar zaten zowel drinkers als niet-drinkers bij.
"Jongeren die vroeg beginnen met drinken, presteren niet slechter dan niet-drinkers", zegt neuropsychologe Sarai Boelema op BNR, op basis van haar langlopend onderzoek naar 2.230 Nederlandse jongeren. De bij de onderzoeken naar alcoholverslaafde jongeren gevonden cognitieve schade is volgens haar 'ten onrechte veralgemeniseerd'.

'Van Rijn: 'schadelijkheid als een paal boven water'
Dat algemene beeld blijkt zich echter diep te hebben gevestigd. Ook bij beleidsmakers en -verantwoordelijken. In de Volkskrant reageert staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid stellig op het onderzoek: "Dat alcohol slecht is voor kinderen staat als een paal boven water. Tegenover dit onderzoek staan tal van onderzoeken naar de schade door alcohol bij ongeboren kinderen, door comazuipen, en de relatie met probleemgedrag en onderzoeken naar bijvoorbeeld korsakov."

Onderscheid naar alcoholgebruikers
Ondanks de polarisatie over de betekenis van de bevindingen van Boelema, moet worden opgemerkt dat recent Amerikaans onderzoek een ondersteuning zou kunnen betekenen voor Boelema's bevindingen. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ontdekten dat comazuipende jeugd zeer vermoedelijk onderscheiden moet worden van alcoholverslaafde mensen in het algemeen en jeugd in het bijzonder.

Alcoholgebruik is een 'klassending', denken de CDC's in de VS; arme jeugd raakt verslaafd, rijkere jeugd drinkt af en toe en zuipt zich af en toe lam. Daarom moet er naast klassieke alcoholverslavingszorg, gedacht worden aan algemene maatregelen zoals een verhoging van alcoholaccijnzen en standaardscreening op alcoholgebruik door de huisarts. Dergelijk algemeen beleid zou zorgen voor op individuele gevallen gerichte en daardoor doeltreffender maatregelen.
Vanuit een wat breder denkkader stellen de CDC's, net als Boelema, dat alcoholge- en misbruik een gelaagd en niet te veralgemeniseren vraagstuk is.

Fotocredits: Martin van Rijn, via www.deondernemer.nl
Dit artikel afdrukken