Dat zeggen de berichten en analyses. Ze wjizen allemaal in dezelfde richting: de prijzen van voedsel komen structureel op een hoger niveau te liggen en blijven de komende tijd nog door stijgen. ABN Amro zegt in een recente analyse van de agrarische grondstoffenmarkt dat de grondstofprijzen de komende jaren onverminderd hoog zullen blijven en dat de agrarische sector zijn strategie daarop zal moeten aanpassen. Doen de boeren dat niet, dan zullen niet alleen de agrarische bedrijven zelf in de problemen komen, maar ook de banken die hen financieren. Boerderij meldde eergisteren dat de negende bank van Denemarken, de Vestjysk Bank, 134 miljoen euro moet afschrijven op leningen in de agrarische sector, vooral in de melkveehouderij.

De tegenvallende oogsten van 2012 en de sinds de crisis van 2008 niet meer volledig aangevulde voorraden zullen volgens Rabobank in 2013 grote gevolgen hebben voor de prijzen van voergewassen. Daarop vooruitlopend zijn veehouders wereldwijd hun kuddes al aan het inkrimpen. Dat mag tijdelijk tot prijsverlichting leiden, op termijn zal er hierdoor tekort ontstaan. In Amerika was er deze week zelfs sprake van lichte paniek: in lezenswaardige artikelen op Grist en Slate wordt 'Baconpocalypse' gelukkig alweer gerelativeerd: bacon wordt duur, maar als wij het varkensvoer gaan eten, hoeven we toch geen honger te lijden. Kenners van de sector verwachten dat in Nederland de voerkosten volgend jaar 70 procent van de kostprijs van het varken zullen uitmaken. Dat zal de consumptie van dit volksvlees afremmen en weer luxe maken.

Rabobank wijst er bovendien op dat de wereldvoedselvoorraden na 2008 nog niet zijn aangevuld, waardoor er geen buffer is om tegenvallende oogsten op te vangen. De VS had dit jaar te lijden onder de ernstigste droogte sinds 1936 en de oogst valt er nog erger tegen dan voorspeld. Door sommige landen wordt op dit moment extra voedsel ingekocht of wordt overwogen dat te doen. Volgens Rabobank zijn dergelijke initiatieven contraproductief: de prijzen zullen er zowel op wereldniveau als op lokaal niveau alleen maar meer van stijgen. Bovendien wordt hiermee voedsel van de markt gehaald en opgeslagen op een moment dat het gewoon opgegeten zou moeten worden.

In Nederland voert de dierwelzijnsbeweging nog steeds campagne voor het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie. De tijd nadert dat de spandoeken zullen worden opgeborgen. We gaan meer planten en minder vlees eten. Andersom wordt domweg onbetaalbaar.

Fotocredits: Sam Breach
Dit artikel afdrukken