Nu huisvuil beter gescheiden wordt, kampen gemeentes met strafclausules die bepalen dat ze boetes moeten betalen aan huisvuilverbrandingscentrales voor onderleveringen die ervoor zorgen dat de capaciteit onvoldoende benut wordt. Dit leidt tot import van huisvuil uit m.n. Groot-Brittannië. Trouw schrijft: Import van afval uit andere landen is de oplossing. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat ruim 1 miljoen ton Europees huis- en bedrijfsvuil naar Nederland is verscheept. Dat is 14 procent van de totale hoeveelheid afval die vorig jaar door energiecentrales werd verwerkt. In 2001 bedroeg het geïmporteerde afval nog maar vier procent.

Of dat duurzaam is? Nee, natuurlijk niet. Maar het bijbouwen van verbrandingsovens of creëren van andere afvalverwerkende oplossingen elders is kennelijk nog altijd kostbaarder.
Dit artikel afdrukken