De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt strenger in haar handhaving op keurmerken. De autoriteit roept bedrijven op te stoppen met individuele bedrijfslogo's die suggereren dat ze voldoen aan een bovenwettelijke norm. Er is sprake van te veel misleiding, vindt de ACM.

Volgens de ACM kan het aantal keurmerken worden beperkt. Bedrijven zouden zich moeten inspannen voor goede uniforme keurmerken. De overheid moet deze aan strengere regels binden, bijvoorbeeld door verplichte accreditatie. Dat laat de Autoriteit weten in het Signaal, de jaarlijkse oproep van de ACM aan de politiek.

De ACM formuleert het zelf als volgt: "Als toezichthouder vindt de ACM het belangrijk dat consumenten en bedrijven in deze transitie kunnen vertrouwen op goedwerkende markten en goed geïnformeerde keuzes kunnen maken die in het langetermijnbelang zijn van henzelf en dat van toekomstige generaties. Keurmerken spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarom zal de ACM zich inspannen om meer voorlichting te geven om het bewustzijn over betrouwbaarheid van keurmerken te vergroten en strenger te handhaven bij misleiding. Daarnaast roept de ACM bedrijven op te stoppen met individuele bedrijfslogo’s die suggereren dat er aan een bovenwettelijke norm wordt voldaan, het aantal keurmerken te beperken en zich steviger in te spannen voor goede uniforme keurmerken. Ten slotte vraagt de ACM de wetgever om strengere regels te introduceren voor keurmerken."

Autoriteit Consument en Markt
  • Deel
Druk af