"Wie goed kijkt, ziet de kansen wél", schrijft de bank in een uitvoerige analyse van de voedselketen van boer, via handel, verwerkers tot zowel ouderwetse supermarkten als nieuwe distributeurs zoals Hello Fresh en blurrende restowinkeliers zoals La Place.

De bank zegt in te zien dat de land- en tuinbouwsector "het moeilijk heeft en voor ingrijpende veranderingen staat." Op alle fronten: "Herstructurering van de groenteketen is noodzakelijk. Dit geldt ook voor de ketens van eieren, varkensvlees en fruit." Maar zeggen de Amsterdamse bankiers tegen hun agrarische klanten: "Trends in retail en handel zorgen ook voor de nodige kansen. Tenminste: als u ze ziet, begrijpt en ernaar handelt."

'Gesloten ketens' en vertrouwen
Het geheim zit volgens de bank in "gesloten ketens" die het boer en tuinder mogelijk moeten maken "vraaggestuurd te produceren." Het tanende vertrouwen in voedsel en het aanhoudende gerommel met voedselschandalen zien de bankiers als een kans. Supermarkten hebben er genoeg van en hebben het gezicht en de inzet van de boer nodig om de betrouwbaarheid van hun product tastbaar en geen kletsverhaal te laten zijn. De boer moet daar dan wel aan werken en ervoor zorgen dat hij aanspreek- en zichtbaar is en samen met de retailer, de slager die voor hem de worst maakt en de groenteboer die zijn salades verpakt zorgen voor altijd de beste kwaliteit in alle opzichten en een echt gezicht waar je op kunt vertrouwen.

Kennelijk moet een groot deel van die 60% zich dus nog eens flink achter de oren krabben, als de bank de kansen vooral in andere richtingen ziet en alvast waarschuwt dat de overheid hen niet uit de brand gaat helpen
Wie daar niet op tijd bij is, lijkt achter het net te zullen vissen. "Overheden", zegt de bank, "zullen de herstructurering van de markt aan de marktkrachten overlaten. In bulkmarkten met anonieme producten blijft het aanbod de prijs bepalen. Daarom is het voor u als primaire producent belangrijk om u te onderscheiden door middel van betrouwbaarheid en identiteit. Zo kunt u andere keuzes maken dan alleen sturen op de laagste kostprijs. " De bank denkt dat "retailers hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, omdat ze de vraag van de eindconsument positief kunnen beïnvloeden." De bank denkt dat ze om "hun onderscheidend vermogen" te kunnen versterken in de komende 5 jaar veel nadrukkelijker in een keten met vertrouwde partners die hun aanbod op elkaar afstemmen zullen gaan samenwerken.

Krachten van de vrije markt
De bank doet ook een uitspraak over het aantal boeren dat zo zijn toekomst zou kunnen veiligstellen als ze goed op hun kansen letten. Het zou gaan om zo'n 40% die via verschillende vormen van 'betekenisvolle marketing' hun weg naar de markt kunnen vinden. De rest is overgeleverd aan de krachten van de vrije markt. Dat is die markt waar boeren zo over klagen omdat hij nooit betaald wat zij nodig hebben als er weer eens veel teveel 'gewoon-alleen-maar-varken' of 'gewoon-alleen-maar-paprika' wordt geproduceerd. Daar klagen ze nogal over. Kennelijk moet een groot deel van die 60% zich dus nog eens flink achter de oren krabben, als de bank de kansen vooral in andere richtingen ziet en alvast waarschuwt dat de overheid hen niet uit de brand gaat helpen. In die grote, internationale markt overleven alleen de allersterksten die een paar slechte jaren op kunnen vangen. Wie nu al klaagt, is dus gewaarschuwd

En mocht je het je afvragen: ik hielp een beetje mee bij het schetsen van de plaatjes waar het rapport op gebaseerd is en het maken van de basisteksten. Het is uiteindelijk onder een lijvig verhaal geworden dat je hier kunt downloaden.

Fotocredits: ABN Amro
Dit artikel afdrukken