Aalt Dijkhuizen, scheidend voorzitter van Wageningen UR, is voorzitter geworden van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. In deze Alliantie zetten ketenpartners, LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneco zich in voor een duurzamere agrifoodketen.

'Dijkhuizen wil met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid een plan maken om de productie, verwerking, distributie en bereiding van voedsel te verduurzamen. Focus ligt op de verduurzaming van de vleesketen, het tegengaan van voedselverspilling en reststromen zo goed mogelijk hergebruiken', schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken