De Stichting DUPAN bestaat dit jaar 5 jaar. In DUPAN werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen met vissers, de overheid en waterbeheerders om de Nederlandse palingstand te helpen herstellen.

Palingmysteries
Het leven van de paling is nog altijd met veel mysterie omgeven. We weten nog altijd niet waar en hoe precies de dieren paaien. Wel weten we dat de palingstand de afgelopen decennia sterk is teruggelopen. Ook is duidelijk dat de zware Europese kustbescherming de jonge palinkjes letterlijk buiten de deur houdt.

Ook het nageslacht van de in de Randmeren uitgezette aal die straks de weg naar de paaigronden terugvindt, keert hopelijk weer terug naar zijn Nederlandse 'oorsprongswateren'
Paling komt in de oceaan - wetenschappers vermoeden in de Sargassozee - ter wereld, en wordt als larfje door de oceaanstroming richting Europa meegenomen. Van november tot februari zwemt glasaal in grote hoeveelheden in de Portugese en Franse wateren. In mei en juni duikt de glasaal op voor Marokko - hoe dat komt is weer zo'n vraag waarop we het antwoord schuldig moeten blijven.

In zee gevangen glasaal die elders opgekweekt en uitgezet wordt, blijkt toch de weg naar de oceaan uiteindelijk te kunnen vinden. Ook het nageslacht van de in de Randmeren uitgezette aal die straks de weg naar de paaigronden terugvindt, keert hopelijk weer terug naar zijn Nederlandse 'oorsprongswateren'. Hoe dat in het werk gaat, weten we nog altijd niet.

Uitzetten glasaal, Spakenburg 19 juni 2015 from Foodlog.nl on Vimeo.Toegangsbarrières
Omdat het met de paling zo slecht ging, zijn er op Europees niveau beschermingsmaatregelen getroffen in de zogeheten Europese Aalverordening. Van alle gevangen glasaal moet 60% gebruikt worden om de palingstand te versterken. DUPAN doet daar aan mee door in december langs de Franse kust gevangen glasaal een paar maanden in een kwekerij aan te laten sterken. In december gevangen aaltjes wegen gemiddeld 0,3 gram. Na een paar maanden in de kwekerij zijn ze tot pootaal gegroeid, met een gemiddeld gewicht van 2,5 gram. Dan zijn ze klaar voor de volgende stap: uitzetting in zoet water.

Vanuit dat zoete water moeten ze - op termijn - de zee weer kunnen bereiken, al dan niet geholpen door vrijwilligers. Zij moeten voor de Nederlandse gemalen en krachtcentrales de 'schieraal' opvangen en letterlijk over de dijk helpen, op weg naar de Sargassozee.

Er is nog een voorwaarde voor een succesvol uitzettraject: de palingen moeten natuurlijk niet weer allemaal opgevist worden voordat ze de kans krijgen volwassen en geslachtsrijp te worden. De overheid heeft daarom met de palingvissers afgesproken dat zij geen extra vis gaan vangen de komende jaren. DUPAN mikt er op jaarlijks miljoenen glas- en pootaal uit te zetten in geselecteerde gebieden.

Uitzetten glasaal 2, Spakenburg 19 juni 2015 from Foodlog.nl on Vimeo.430.000 stuks pootaal
Vanmorgen werden per vrachtwagen 430.000 pootaaltjes aangevoerd in de haven van Spakenburg. Daar werden de visjes uitgeladen, geteld, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens uitgezet. De visjes werden op geschikte plekken in het Eem- en Gooimeer via het dek en vanuit emmers in het water gespoeld. Het was een heel gespartel. De aanwezige vissers en kenners reageerden opgetogen. De aaltjes zwommen namelijk meteen naar beneden weg. Dat betekent dat ze gezond zijn en meteen op zoek gingen naar een schuilplaats. De meevliegende visdiefjes kregen geen kans.

pootaal aanlevering meten wegen


DUPAN coördineert de aaluitzet die gefinancierd wordt uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds®. Daarnaast is DUPAN actief met het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. Daarmee hoopt DUPAN de palinghandel te verduurzamen, zodat paling ook in de toekomst deel kan blijven uitmaken van het Nederlandse culinaire erfgoed. De broodjes - duurzame - paling smaakten in ieder geval uitstekend!

Fotocredits: Foodlog Media
Dit artikel afdrukken