Met een schaar trokken de ngo's PAN Nederland, Good Food Good Farming en EXPOZAM Europa in. Ze verzamelden 300 haarmonsters bij Europeanen uit 15 lidstaten. De haarmonsters werden geanalyseerd op 30 veelgebruikte landbouwbestrijdingsmiddelen. De onderzoekers vonden 25 van die middelen terug in de haarmonsters, waarvan 30% daadwerkelijk sporen van bestrijdingsmiddelen bevatte - 'besmet' was, in het PAN-vocabulaire.

In het onderzoek werd ook aan de proefpersonen gevraagd of ze in de agrarische sector werkzaam waren, hoe hun woongebied eruit zag (landelijk of stedelijk), wat de afstand van woning tot landbouwgebied was en of ze gewoonlijk biologisch of gangbaar geteelde producten aten.

Op grond van die gegevens stelde PAN vast dat boerenhaar gemiddeld 2 verschillende stoffen in een dichtheid van 462,3 microgram per kilogram haar (µg/kg) bevat. In burgerhaar komen gemiddeld 0,4 verschillende stoffen voor met een gemiddeld gewicht van van 2,6 µg/kg. Het Europese gemiddelde lag op 72,9 µg/kg; bij de Nederlandse deelnemers was dat 89,9 µg/kg. PAN vertaalt dat in de uitspraak dat bij agrariërs "gemiddeld vijf keer hogere aantallen en 230 keer hogere gehalten aan bestrijdingsmiddelen" worden aangetroffen dan bij burgers.

Een waarschuwing en een advies besluiten het persbericht.

Er zijn slechts 30 stoffen onderzocht, terwijl de EU 455 middelen heeft toegelaten voor gebruik in land- en tuinbouw. Daarom pleit PAN voor een snelle reductie en totale uitfasering per 2035 om tot een gifvrije voedselproductie te komen. Ook moet de overheid de overstap op een biologisch dieet stimuleren en realiseren, vindt PAN. In het haar van consumenten die biologisch voedsel eten, is het gehalte aan bestrijdingsmiddelen 20 keer lager dan bij de proefpersonen die gangbaar voedsel eten.
  • Deel
Druk af