Actieve olie- en gasbronnen vervuilen de lucht, het oppervlaktewater, grondwater en de bodem met stoffen als benzeen, formaldehyde en fijnstof. Ook veroorzaken ze licht- en lawaaioverlast. Eerder onderzoek laat zien dat mensen die binnen een afstand van 1,6 kilometer (1 mijl) van een actieve bron wonen een hoger risico lopen op neurologische problemen, hart- en vaatziekten en geboorteafwijkingen dan mensen die verder weg wonen.

Onderzoekers van PSE Healthy Energy, de universiteit van Californië (Berkeley) en het Harvey Mudd College hebben nu in kaart gebracht hoeveel mensen in de VS bloot staan aan de verhoogde risico's door de vervuilende stoffen die vrijkomen bij olie- en gaswinning. Het onderzoek is verschenen in Environmental Health Perspectives.

In totaal wonen 17,6 miljoen Amerikanen binnen een mijl van een actieve olie- of gasbron te wonen, van wie 1,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar. In de oliestaat Texas blijkt het absolute aantal mensen het hoogst te zijn, daar wonen 4,5 miljoen mensen binnen een straal van 1,6 kilometer van een olie- of gasbron, ofwel 16% van alle Texanen. In percentages gemeten, wonen de inwoners van de staat West-Virginia het ongunstigst. Daar woont bijna 50% nabij een actieve boorput; dat komt in de dunbevolkte staat overeen met zo'n 915.000 mensen. In Oklahama is 47% (1,84 miljoen mensen) van de bevolking hetzelfde lot beschoren, in Ohio 24% (2,79 miljoen mensen).

Conventionele of hydraulische winning maakt niet uit
De onderzoekers stelden ook vast dat er voor de gezondheidsrisico's van de bevolking niet uitmaakt of er sprake is van conventionele olie- en gaswinning of om schaliegas- dan wel teerzandwinning. "Ondanks de verschillen in productietechniek, kunnen de risico's erg op elkaar lijken", zegt onderzoeksleider Eliza Czolowski in Knack.

De onderzoekers pleiten voor beschermende regelgeving en beleid gezien de grote aantallen mensen die mogelijk aan vervuilende stoffen blootgesteld worden. Ze denken daarbij aan een minimale afstand tussen een olie- of gaswinningsput en de plek waar mensen wonen, spelen en leren. Ook bepleiten ze het algemeen toepassen van de beste technieken om luchtvervuiling terug te dringen.
Dit artikel afdrukken