Het demissionaire kabinet reserveert €10 miljoen ter compensatie van Q-koorts slachtoffers. Dat kondigde het afgelopen vrijdag aan. De ‘precieze vorm en invulling’ van de compensatieregeling zijn aan het nog te vormen nieuwe kabinet.
Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, en Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken schreven de Tweede Kamer dat “het kabinet zich er zeer van bewust [is] dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden.”

Begin dit jaar wees de Nederlandse rechter de gezamenlijk claim van Q-koorts slachtoffers nog af. De nationale ombudsman pleit al langer voor schulderkenning van de zijde van de overheid voor de ontstane Q-koorts-doden en -benadeelden aan burgerzijde. Boeren zijn gecompenseerd, mede door de ruimingen van geiten die voor rekening van de overheid kwamen. SEO begrootte de schade van burgers in termen van verlies van kwaliteit van leven op een bedrag tussen de €65 en 145 miljoen .
Rijksoverheid - Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen
  • Deel
Druk af