Het terugdringing van voedselverspilling en -verlies is te beschouwen als een verdelingsprobleem. De oplossing ligt in het regelen van een zodanige logistiek dat er niets verloren gaat en iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Echte hongersnood, gebrek aan calorieën, raakt 805 miljoen mensen op aarde. Kwalitatieve 'honger' door gebrek aan belangrijke nutriënten wordt 'verborgen honger' (hidden hunger) genoemd door het International Food Policy Research Institute (IFPRI). Maar liefst 2 miljard mensen zouden daar volgens de 2014 Global Hunger Index (GHI) van het IFPRI mee te maken hebben.

De 2014 GHI verzamelt de gegevens over ondervoeding in 120 landen. Het rapport beoordeelt ze aan de hand van drie indicatoren:
- het percentage van de bevolking dat ondervoed is
- het percentage van de kinderen onder de 5 jaar die te licht zijn
- het sterftecijfer van de kinderen onder de 5 jaar

Het algemene beeld van de jongste GHI is bemoedigend. Sinds 1990 is het percentage ondervoeding in de zich ontwikkelende wereld met 39% afgenomen. In 26 landen blijkt het zelfs met meer dan 50% gedaald.

Gebrek aan essentiële voedingsstoffen
Het IFPRI definieert 'hidden hunger' als een vorm van ondervoeding. 'Een status van voeding die afwijkt van de norm en die het gevolg is van een in hoeveelheid of kwaliteit onevenwichtige voeding', citeert Le Figaro.
Hidden hunger raakt vooral bevolkingsgroepen die aangewezen zijn op voedsel dat arm is aan essentiële voedingsstoffen, zoals ijzer, jodium, zink en vitamine A en B. Dat zijn elementen die het lichaam nodig heeft om goed te functioneren. Lastig dus om vast te stellen, omdat het niet om ondervoeding gaat maar om een vorm van 'malnutritie', slechte voeding.

Iemand die er aan lijdt kan helemaal gezond lijken en geen teken van gewichtsverlies laten zien. De negatieve gevolgen worden op langere termijn zichtbaar. De belangrijkste gesignaleerde negatieve gevolgen zijn op dit moment: verzwakking van het immuunsysteem en van de intellectuele capaciteiten en een verhoging van de moeder- en kindersterfte.

Niet beperkt tot Afrika en Azië
Van de 3,1 miljoen kinderen die jaarlijks sterven als gevolg van ondervoeding, is 1,1 miljoen te wijten aan verborgen honger. Bij jonge kinderen uit de 'aandoening' zich vooral doordat de kinderen gevoeliger blijken voor ziekten. Verborgen honger blijkt niet beperkt tot Afrika of Zuid-Oost Azië. Ook de rijke landen kennen de aandoening. Volgens het IFPRI leidt ook bij ons 'slecht eten', barstensvol vetten en suikers tot verbogen honger. Het instituut beschouwt obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten als gevolgen van onze vorm van hidden hunger. Vormen bovendien die ook voor een sterk verhoogd risico op depressies en vermoeidheid onder de bevolking zorgen.

Economische én sociale kosten
Verbogen honger raakt niet alleen 1 op de 3 wereldbewoners maar ook de sociaal-economische ontwikkeling van een land. Een bevolking die zich onvoldoende gevarieerd voedt, is minder productief. Op globaal niveau kunnen de productieverliezen als gevolg van voedingstekorten oplopen tot 1.400 tot 2.100 miljard dollar. Voor India is bijvoorbeeld uitgerekend dat hidden hunger een verlies van 1% van het BNP betekent. Voor Afghanistan ligt de schatting zelfs op 2%.
Bij de zich opbouwende spanningen in de wereld en het nieuws dat bijvoorbeeld in Nederland maar liefst 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens leven die juist het grootste risico op verborgen honger lopen, zouden beleidsmakers moeten nadenken over de sociale onrust waartoe depressieve massa's aanleiding kunnen geven in een wereld waarin rijk en arm letterlijk naast elkaar wonen.

Moestuinen
Wat is er tegen te doen? Het IFPRI doet de aanbeveling meer diversiteit in het eten aan te brengen. Moestuinen zouden daarbij kunnen helpen, of verrijking van basisbestanddelen. "Het geweldige nieuws is dat we helder bewijs hebben dat investering in voeding een van de slimste investeringen is die we kunnen doen", zegt Dominic MacSorley, CEO van Concern Worldwide op MedicalNewsToday. "Wat we nu vooral nodig hebben is praktische actie en ondersteuning ter plekke, [..] en meer politieke actie op internationaal niveau teneinde een eind te maken aan alle vormen van ondervoeding."

Fotocredits: LIZ
Dit artikel afdrukken