Stuntje van Louise O. Fresco in de NRC. Ze schrijft een toets ‘basiskennis en wetenschappelijk verantwoord redeneren’ voor Kamerleden en vooral bedoeld voor nieuwkomers.
Met een aanbeveling om alsnog van een carrière in de landelijke politiek af te zien als ze er weinig van bakken: "In gebreke blijven met deze toets kan leiden tot heroverweging van uw positie."

We kunnen (mogen) niet de hele toets hier overschrijven. Lees hem zelf in de NRC van vandaag, 13 november en schaam je, of juist niet.

Een paar vragen gaan over onderwerpen die op Foodlog herhaaldelijk behandeld worden. Kijk of je verantwoord kunt redeneren en daar de basiskennis voor hebt.

1. Over gezond eten: Burgers in lage inkomensgroepen gezonder laten eten vormt een hardnekkige uitdaging. De prioriteit is:

 • A. Verlagen van de btw op alle groente en fruit;

 • B. Verplicht invoeren van schoolmaaltijden;

 • C. Uitbreiden van voedselbanken;

 • D. Geen actie nodig: gezond eten volgt opleiding en inkomen vanzelf.


 • 2. Stelling: Een geheel duurzame samenleving is mogelijk als:

 • A. Al het afval wordt gerecycled;

 • B. Materiële import en export in balans zijn;

 • C. Alle energie uit ‘groene’ bronnen komt;

 • D. Per definitie onmogelijk en te kostbaar.


 • 3. Voor natuurkenners en vogelaars: De grutto moet beschermd worden omdat:

 • A. Hij als onze Nationale Vogel symbolische waarde heeft;

 • B. Hij een onmisbare indicator is van biodiversiteit;

 • C. Hij de gezondheid van biologisch weidebeheer aantoont;

 • D. Het is onzin om de grutto te beschermen.


 • Maar de overige 7 onderwerpen van de 'Toets van Fresco' mogen er ook wezen.