De Britse regering zet het mes in de klimaatafspraken. De Britse premier Rishi Sunak zegt met woorden de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs en de wettelijke verplichting om in 2050 klimaatneutraal te zijn na te zullen komen. Op korte termijn wil hij echter vooral 'pragmatisch en proportioneel' vergroenen. Daarmee wil hij voorkomen dat de Britse burgers op 'onnodige kosten' worden gejaagd en de Conservatieve regering, een jaar voor de verkiezingen, (nog) meer steun verliest.
Het is de eerste keer dat een grote westerse economie zo'n opvallende vertraging van de klimaatdoelen doorvoert, schrijft het Financieele Dagblad. De aankondiging van de maatregelen komt op een pikant moment, juist tijdens de Verenigde Naties-top in New York.

Het is "volkomen onvergeeflijk," zei de Schotse eerste minister Humza Yousaf op de BBC. "Op dezelfde dag dat de hele wereld bijeenkomt om te praten over wat we nog meer kunnen doen, hebben we een Britse premier die terugkomt op [de Britse] toezeggingen." En dat terwijl Groot-Brittannië de eerste grote economie was die wettelijk vastlegde per 2050 klimaatneutraal te zullen zijn. Nu terugkrabbelen geeft andere grote economieën ook een dekmantel om hun inspanningen te vertragen en maakt het moeilijker ontwikkelingslanden te overtuigen te doen wat nodig is, schrijft de Financial Times dan ook.

De ommedraai van de Britse premier lijkt ingegeven te zijn door tactische politieke overwegingen. Volgens Rishi Sunak brengt 'te snel gaan met groen beleid' het risico met zich mee dat het Britse volk het niet meer kan opbrengen. Door nu een aantal maatregelen door te voeren die de burger in zijn portemonnee als meevaller zal ervaren, hopen de Conservatieven zich populairder te kunnen maken bij de Britse kiezers. Oppositiepartij Labour, die het in de peilingen beter doet, en die een ambitieuzer klimaatbeleid voorstaat, komt dan te boek te staan als de partij die de burger met extra kosten opzadelt.

Om dat te bereiken, stelt Sunak onder meer voor om de datum waarop het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's in gaat met 5 jaar uit te stellen, het verbod op verwarming met fossiele brandstoffen met 9 jaar, de subsidie voor klimaatneutrale boilers en warmtepompen met 50% te verhogen en vrijstellingen voor armere huishoudens die zo'n overstap niet kunnen betalen.

Kritiek van autoindustrie
De U-bocht van de Britse premier komt hem op forse kritiek van onder meer de autoindustrie - die al tot de grootste groene investeerders behoorde - en energiebedrijven te staan, aldus de BBC. Die hebben al miljarden ponden geïnvesteerd ter voorbereiding op de vorige deadlines. Onderhandelingen met de toeleveringsketen en productplanningen komen op losse schroeven te staan, wat tot verwarring bij consumenten en de industrie kan leiden. Bovendien, zegt Chris Norbury, CEO van energiebedrijf E.On, is het een 'vals argument' te suggereren dat groen beleid alleen met kosten gepaard gaat. "Door mensen te veroordelen tot nog vele jaren in koude en tochtige huizen die duur zijn om te verwarmen, in steden vol met vieze lucht van fossiele brandstoffen, lopen we het risico de economische wederopbloei die deze ambitie met zich meebrengt mis te lopen," zegt Norbury.

Blijkbaar ziet de conservatieve premier Sunak deze aanpak als een manier om zichzelf te presenteren als iemand die de last van de klimaatverandering op korte termijn voor gezinnen kan vertragen en verlichten. In datzelfde licht valt ook het opmerkelijke voorstel van de Franse premier, Elisabeth Borne, te bezien, die dit weekend voorstelde om de wet uit 1963 tegen de verkoop-met-verlies te schrappen voor benzine en diesel. Dat moet voor de Franse burger, die eerder dit jaar al een verhoging van de pensioenleeftijd door de strot geduwd kreeg, helpen het leven betaalbaar te houden. Het gaat erom de gunst van de burger te behouden.

'Paniek'
Volgens de Financial Times zou Sunak pas echt leiderschap tonen als hij manieren zou vinden om kiezers mee te slepen in de uitdagingen die voor ons liggen en als hij de groene transitie zou aangrijpen om de groei weer aan te wakkeren en innovatie te stimuleren. "Dit, en niet terugkrabbelen, zou voor Sunak de beste manier zijn om te laten zien dat hij het verdient om zijn baan te houden na de volgende verkiezingen." Politiek commentator John Crace van The Guardian maakt in een bijtende satire korte metten met Sunaks voorstellen. "[Sunak] had bedacht dat het VK zijn 'netto nul'-doelstellingen kon halen door zijn 'netto nul'-doelstellingen niet te halen. Briljant. Wat iedereen zich moest realiseren was dat het geen zin had om je op de korte en middellange termijn al te druk te maken over de doelstellingen voor 2050. Het beste was om te wachten tot ongeveer 2047 en dan in paniek te raken."