Volgens de Amerikaanse richtlijnen voor biologische teelt mag je als biologische teler geen kunstmest op biochemische basis gebruiken. Maar in de richtlijnen van het U.S. Department of Agriculture blijkt niets vastgelegd te zijn over het gebruik van het afval- of restwater van olie- en schaliegaswinning. In het door droogte geteisterde Californië is dat een issue.

Recyclen als irrigatiewater
Vorige maand rapporteerde Mother Jones over de al 20-jarige praktijk dat oliebedrijven hun afvalwater recyclen en als irrigatiewater verkopen aan boeren en waterbedrijven. Zo nam het Cawelo Water District vorig jaar ongeveer de helft van het benodigde irrigatiewater af van oliebedrijf Chevron. In dat gebied ligt 45.000 acre landbouwgrond die grotendeels in handen is van Sunview, een biologische druiven- en rozijnenteler.

Oliebedrijven zijn niet verplicht aan te geven welke - vaak agressieve - chemicaliën zij inzetten bij hun boor- en frackingactiviteiten. Ook wordt er niet op alle mogelijke gevaarlijke stoffen getest, of bestaan er geen veiligheidslimieten voor die stoffen in het irrigatiewater
Veiligheidsvragen
Dat zorgde voor onrust bij verschillende milieubewegingen. Op zich is de praktijk om afvalwater te recyclen als irrigatiewater, zeker in tijden van droogte, toe te juichen. Maar de milieubewegingen zetten vraagtekens bij de veiligheid. Oliebedrijven zijn niet verplicht aan te geven welke - vaak agressieve - chemicaliën zij inzetten bij hun boor- en frackingactiviteiten. Ook wordt er niet op alle mogelijke gevaarlijke stoffen getest, of bestaan er geen veiligheidslimieten voor die stoffen in het irrigatiewater. Boeren zijn bovendien niet verplicht hun water zelf te testen op chemicaliën. Er is al met al grote onduidelijkheid over welke stoffen in het irrigatiewater kunnen voorkomen en in hoeverre die ook hun weg naar de geteelde groenten en fruit zouden kunnen vinden.

Oliewater labellen
"In de richtlijnen van de USDA voor biologische teelt staat niets over het gebruik van irrigatiewater op biologische bedrijven", zegt een woordvoerder van het ministerie op Grist. "Maar biologische bedrijven moeten over het algemeen de natuurlijke hulp op hun land op peil houden of verbeteren, en daar valt de bodem- en waterkwaliteit onder." Ook het Organic Materials Review Institute blijkt geen richtlijnen voor Irrigatiewater te kennen.

Irrigatiewater blijkt een gat in de mazen van de regelgeving rond voedselveiligheid. Afgelopen maandag diende de Californische democraat Mike Gatto een wetsvoorstel in om gewassen die met afvalwater uit de olie-en gasindustrie besproeid zijn, ook zo te labelen. Dan kan iedereen kiezen en er het zijne van denken. Gatto laat het aan de markt om te beslissen op basis van transparantie.

Om zijn voorstel in zo duidelijk mogelijk Nederlands te vertalen: zou jij een biologisch kropje sla dat geteeld is met schaliegaswater kopen?

Fotocredits: 'Water Taste Test', chesapeakeclimate
Dit artikel afdrukken