De ondertekenaars geven hiermee groen licht aan de concrete uitwerking van WFC Experience, een "belevingswereld waar bezoekers op een creatieve en inspirerende manier alles te weten komen over food", aldus het persbericht.

In WFC Experience wordt het volledige verhaal over de voedselwaardeketen verteld. Bezoekers ervaren er hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. Gezondheid en duurzaamheid in relatie tot voeding zijn belangrijke thema’s. Het experience centre biedt een creatieve belevingsplek met ruimte voor onder meer educatie, wetenschap en entertainment. Bezoekers, naar verwachting 200.000 tot 300.000 per jaar, kunnen er ruiken, voelen, proeven en ondernemen, klinkt het.

Onderzoeksprogramma's
Met WFC Experience wil Nederland zich etaleren als mondiaal koploper van de agrofoodsector. Ook kunnen bezoekers van WFC Experience deelnemen aan onderzoeksprogramma's binnen de thema's gezondheid, consumentengedrag, co-creatie en een duurzame en veilige voedselketen. Vijf universiteiten (Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen) hopen dankzij de grote verwachte bezoekersaantallen bruggen te slaan tussen de agrofoodsector, gedragswetenschappen en de medische wereld. Het WFC is bovendien opgenomen in de Voedselagenda van het Rijk.

Bedrijfsleven aarzelt
De berichtgeving in het FD vandaag is wat minder juichend. "Bedrijfsleven wil portemonnee nog niet trekken voor World Food Center Ede", kopt de zakenkrant. Het WFC vraagt een investering van zo'n € 50 miljoen. De gemeente Ede stelt ruim €6 miljoen beschikbaar, de provincie Gelderland €10 tot €20 miljoen en ook het Rijk investeert mee. "Van het Nederlandse bedrijfsleven wordt €25 miljoen verwacht, maar dat is nog niet toegezegd. Veel bedrijven willen eerst een businessplan zien. Wel ondertekenden dinsdag een handvol bedrijven een steunverklaring aan het project. Tot deze ‘voorlopers’ behoren onder meer Albert Heijn, Albron en DSM", aldus het FD.

Direct gevolg van de aarzeling van het bedrijfsleven, is dat de bouw vertraagt en het belevenispark in 2 fasen wordt opgeleverd. Een eerste, bescheiden, WFC moet begin 2018 van start gaan in de Mauritskazerne. "Twee jaar later opent de echte Experience, volgens de initiatiefnemers een iconisch gebouw plus nieuwbouw", schrijft het FD.
Dit artikel afdrukken