Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft maandag het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 14 juli.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van de Q-koorts uitbraak in 2007. Naar aanleiding daarvan ontstond grote maatschappelijke druk om in gebieden met een grote veedichtheid in te kunnen grijpen als er gevaar voor de volksgezondheid ontstaat. Dat gevaar kan bijvoorbeeld een dierenziekte zijn, maar ook fijnstof of endotoxinen. De wet geeft gemeenten en provincies de mogelijkheid een risico-analyse te laten uitvoeren 'waarin wordt onderbouwd en aangetoond dat er een verband bestaat tussen gezondheidsrisico's voor de mens en het aantal dieren dat wordt gehouden', schrijft Boerderij. Is dat het geval, kan per diersoort een beperking opgelegd worden in een bepaald gebied, afhankelijk van de (te verwachten) gezondheidsrisico's. De beperking kan betrekking hebben op het aantal dieren in een gebied, op een bedrijf of per hectare.

Dijksma geeft aan dat er nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is over de relatie tussen dieraantallen en gezondheidsrisico's, maar vindt het "wenselijk dat risico's voor de volksgezondheid voldoende onder controle kunnen worden gehouden om zoveel mogelijk gezondheidsschade te voorkomen".

Het kabinet verwacht dat de beperking van het aantal dieren per bedrijf met name in de buurt van woonkernen zal gebeuren, én dat ondernemers 'niet schadeloos hoeven te worden gesteld voor de opgelegde beperkingen'.
Dit artikel afdrukken