Het is vandaag World Toilet Day voor de mensen die het nog altijd zonder toilet of afdoende sanitaire voorzieningen moeten doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UN-Water publiceerden vandaag hun tweejaarlijkse rapport Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS 2014). In het rapport worden de gegevens uit 94 landen en 23 hulporganisaties gecombineerd. Dat biedt een alomvattende analyse van de de toestand met betrekking tot (drink)water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in de wereld.

Nog altijd 2,5 miljard zonder goede sanitaire voorzieningen
De afgelopen twee jaar zijn de beschikbare internationale hulpfondsen voor water en sanitaire voorzieningen toegenomen van $ 8.3 miljard tot $ 10.9 miljard. De afgelopen 20 jaar hebben 2 miljard mensen toegang gekregen tot betere sanitaire voorzieningen. Dankzij die vooruitgang is het aantal kinderen dat jaarlijks aan diarree overlijdt gedaald van 1,5 miljoen in 1990 tot 600.000 in 2012. Ondanks die verbeteringen hebben echter nog altijd 2,5 miljard mensen op aarde geen toegang tot basisvoorzieningen als een toilet of schoon drinkwater.

Een miljard mensen doen hun behoefte nog altijd buiten. Bijna 750 miljoen mensen kunnen hun drinkwater niet uit een tegen uitwerpselen beschermde bron halen. Vele honderden miljoenen hebben geen schoon water en zeep om hun handen te wassen na een 'toilet'-bezoek. Dat leidt tot ziekten als diarree, cholera, dysenterie en tyfus, al dan niet in de vorm van ernstige uitbraken. Andere (tropische) infectieziekten zoals wormen, blindheid en bilharzia zijn ook een gevolg van besmet water.

“Water en sanitaire voorzieningen zijn essentieel voor de menselijke gezondheid", zegt dr. Maria Neira van de WHO. "Internationale hulp voor de sector vertoont een opgaande lijn. Maar we blijven grote financiële gaten zien op landenniveau, vooral voor landelijke gebieden".

Winst op velerlei gebieden
Volgens de WHO levert iedere dollar die geïnvesteerd wordt in water en sanitaire voorzieningen $ 4,3 op in de vorm van lagere zorgkosten voor individuen en de samenleving. Miljoenen kinderen kunnen van de dood en akelige infectieziekten gered worden en volwassenen kunnen langer in gezondheid leven. Dat leidt tot winst op veel gebieden. Grotere productiviteit is economische winst. Minder vervuiling komt het milieu ten goede. Een hogere kwaliteit van leven leidt tot 'beter schoolbezoek, meer privacy en veiligheid - vooral voor vrouwen, kinderen en ouderen - en een groter gevoel van menselijke waardigheid voor iedereen', aldus de WHO.

Fotocredits: UN Water
Dit artikel afdrukken