De NRDC publiceerde het rapport dat door diverse media zoals de Huffington Post en Grist werd opgepikt.

In het rapport heeft NRDC de meest recente case studies en overheidsgegevens geanalyseerd over de oorzaken en de omvang van voedselverspilling op alle niveaus van de voedselketen in de VS. Een paar van de feiten:
- Amerikanen gooien jaarlijk 40 procent van hun voedsel weg
- dat voedsel vertegenwoordigt een waarde van 165 miljard dollar
- het gemiddelde Amerikaanse gezin met twee kinderen gooit jaarlijks een tegenwaarde van 2.275 dollar aan voedsel weg
- voedingsresten vormen de grootste component vaste stoffen in vuilnisbelten in de VS
- als de verspilling met 15 procent teruggebracht zou worden, zou dat genoeg voedsel besparen om jaarlijk 25 miljoen Amerikanen te eten te geven
- sinds de jaren zeventig is de voedselverspilling in de VS met ruim 50 procent gestegen

De verspilling treedt op in alle stappen van de voedselketen, al zijn er specifieke probleemgebieden. De retail gooit jaarlijks zo'n 15 miljard dollar weg aan niet-verkochte verse groenten en fruit. Dat is ongeveer de helft van het nationaal geproduceerde aanbod. Verse producten blijken het grootste 'lek' te zijn in bijna alle stadia van de keten, bij de boer, bij het transport, in de winkel en bij de consument thuis. Een deel van dit verlies kan voorkomen worden. Zo zouden supermarkten voor een soberdere uitstalling kunnen kiezen waarmee minder verlept vers weggegooid hoeft te worden.
Een andere verliesfactor van belang zijn de consumenten zelf, zowel thuis als in de horeca. Ze maken en bestellen veel meer eten dan ze opeten en gooien de restjes in de vuilnisbak. De gemiddelde portiegrootte in de VS blijkt 2,8 keer de van overheidswege aanbevolen hoeveelheid te zijn.

Voedselverspilling betekent ook verspilling van grondstoffen. Weggegooid eten kost immers ook energie, water en grond ingezet om het te kunnen produceren, te vervoeren en te bewaren. In de VS wordt ongeveer de helft van het oppervlak gebruik voor landbouw. NRDC heeft uitgerekend dat 25 procent van al het water en 4 procent van de olie gebruikt worden om voedsel te produceren dat nooit opgegeten wordt. Voorts zou het niet opgegeten voedsel verantwoordelijk zijn voor 23 procent van de methaanuitstoot in de VS.

De NRDC roept op tot samenwerking tussen bedrijven, overheid en consumenten om de efficiëntie van het Amerikaanse voedselsysteem te verbeteren:

- De overheid zou een alomvattend onderzoek moeten uitvoeren naar de verliezen in het voedselsysteem en nationale doelen voor het terugdringen van voedselverspilling moeten formuleren. Mogelijke stappen zijn het verhelderen van datumgegevens op voedsel, het aanmoedigen van 'food recovery' (restjesgebruik) en het publiek bewust maken hoe minder te verspillen. Ook lokale en staatsoverheden kunnen hiermee het voortouw nemen.
- Bedrijven moeten de mogelijkheden benutten om hun operaties te stroomlijnen, voedselverspilling terug te dringen en geld te besparen. De retailketen 'Stop and Shop' heeft dit al succesvol opgepakt en bespaart naar schatting 100 miljoen dollar per jaar. Zij hebben hun versafdeling geanalyseerd op versheid, verlies en klantentevredenheid. Anderen zouden dit voorbeeld moeten volgen,
- Consumenten kunnen minder verspillen door verstandig boodschappen te doen, te weten wanneer iets niet goed meer is, producten te kopen die er minder mooi uitzien maar prima eetbaar zijn, niet meer te koken dan nodig is, en restjes te eten.


Vooral dit laatste blijkt voor veel Amerikanen nieuw te zijn. Niet alleen worden de artikelen omlijst met lijstjes met tips, filmpjes en recepten voor restjes, zelfs het gebruik van plastic bakjes om je restjes in te bewaren wordt als een eye-opener gepresenteerd.

Europa gooit de helft van zijn voedsel weg. Als er niets gedaan wordt, zou de eetbare afvalberg met 40% groeien. Daarom heeft het Europese parlement 2014 uitgeroepen tot "European Year Against Food Waste''. In 2020 moet de Europese voedselverspilling gehalveerd zijn.
Dit artikel afdrukken