De Nederlandse vleessector voert een sectorspecifieke gedragscode in. De code is een "verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen, met name vanwege het aspect van het dierenwelzijn, zoals dat in de vleessector speelt", legt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) uit. De COV-code is een 'gids voor gepast gedrag en correct handelen'. Met de code wil COV voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen door "onzorgvuldig handelen" schade oploopt. De code moet het medewerkers in de vleessector eenvoudiger maken om misstanden op het gebied van dierenwelzijn te melden. Daarnaast hebben de COV-leden afgesproken dat "partijen waar zij zaken mee doen dezelfde controles met betrekking tot voedselveiligheid moeten hanteren als zijzelf", schrijft De Telegraaf. Dat moet voedselfraude, zoals de paardenvleesaffaires, tegengaan.
COV - COV - Nieuwsbericht
Reageer
  • Deel
Druk af