Door middel van een uitgebreid interview met nu.nl maakt staatssecretaris Dijksma (EZ) eind oktober duidelijk dat ze in Europa de leiding wil nemen over de gelijkschakeling van dierwelzijnseisen in de lidstaten. Nederland loopt voorop, maar heeft daar bij de export last van. Juist voor Nederland is dat lastig omdat de meeste kilo's van in Nederland geproduceerd eiwit in het buitenland worden gegeten.

Belang Nederland
Nederland export het grootste deel van zijn landbouwproductie. Bij zuivel, eieren en vleeskalveren liggen die percentages het hoogst, maar ook bij kip en varkens wordt het grootste deel van de productie geëxporteerd. Wie daar hogere eisen aan stelt, kan er de noodzakelijke prijs niet voor vragen omdat de hogere Nederlandse eisen in het buitenland geen commerciële waarde hebben.

Om die reden heeft Nederland er het grootste belang bij dat de normen in de landen waarmee het zaken doet worden verhoogd.

Niet bij wet vastgelegd
Morgen vindt de eerste bijeenkomst om dit te bereiken plaats in het Brabantse Vught. Naast Denemarken en Duitsland schuiven de Dierenbescherming en LTO Nederland aan. Het lijkt erop dat de Dierenbescherming een poging gaat doen zijn - in het verleden een aantal malen fraudegevoelig gebleken - sterrensysteem naar een Europees niveau te tillen. De staatssecretaris is daartoe gedwongen omdat de Nederlandse overheid het door het publiek herkende welzijn niet in de wet heeft willen vastleggen, maar heeft uitbesteed aan de Dierenbescherming.

Uit een bericht van Annemieke van Dongen (Persdienst) in de regionale pers blijkt dat de Dierenbescherming op de conferentie bovendien wil proberen ook EU-normen voor gezelschapsdieren te stellen. Hoe Duitsland en Denemarken op de Nederlandse wensen en manier van werken zullen reageren, zal de komende dagen duidelijk worden. Ook uit die landen schuiven de dierenbeschermings- en boerenorganisaties aan.

Op de agenda staan: de vervoersafstanden waaraan dieren maximaal mogen worden blootgesteld, snavelkap bij legkippen en castratie en couperen bij varkens.

Fotocredits: protest tegen het vervoer van kalveren over lange afstanden, Compassion in World Farming Nederland (CIWF)
Dit artikel afdrukken