Voor het eerst ligt er een Europees akkoord over de maximale CO2-uitstoot voor de transportsector. In 2025 moeten trucks 15% minder CO2 uitstoten dan in 2019, en in 2030 in totaal 30%. De Europese Commissie verplicht zich tevens om in 2022 met een voorstel te komen voor de uitstoot na 2030.

De reductiedoelstellingen moeten bijdragen aan het halen van de afspraken van Parijs.

In de Verenigde Staten, China, Japan en Canada zijn dergelijke emissielimieten voor de transportsector al langer van toepassing.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), een van de onderhandelaars, noemt de afspraken 'een groot succes'. Wel laakt hij de opstelling van landen die de belangen van hun industrie boven die van hun burgers zouden plaatsen. “Vooral Duitsland en enkele landen uit Centraal-Europa blokkeerden meer ambitieuze doelstellingen,” aldus Eickhout. Dat Nederland teleurgesteld was over het Europese ambitieniveau, schreven we al eerder op Foodlog.

Producenten van vrachtwagens, zoals Volvo, DAF en Daimler staan nu voor een flinke uitdaging. Diesel blijft vooralsnog de belangrijkste brandstof, maar de fabrikanten moeten vanaf 2025 minimaal 2% van de verkochte vrachtwagens emissieloos afleveren. Die ondergrens dwingt fabrikanten om nieuwe aandrijflijnen te ontwikkelen en moet Europa in de wereld dan weer voorop laten lopen.NOS - Ook vrachtwagens moeten minder CO2 uitstoten, EU bereikt akkoord
  • Deel
Druk af