"Nederland had echt hogere ambities," zei D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat na afloop van 13 uur overleg tussen de Europese milieuministers.

Samen met Ierland, Luxemburg, Zweden, Slovenië en Denemarken ondertekende Nederland een verklaring waarin de landen hun teleurstelling over het Europese ambitieniveau uiten. Van Veldhoven ging voor 40% minder, de norm die ook het Europees Parlement vorige week overeenkwam. Die norm is noodzakelijk om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.

Duitsland en 6 Centraal-Europese landen met een grote auto-industrie bleken niet verder te willen gaan dan 30%, conform het voorstel van de Europese Commissie. De nu overeengekomen 35% gaat verder dan de auto-lobby voor ogen had. De 40%-norm is in de ogen van de Europese autofabrikanten "totaal onrealistisch".

Volgens het Belgische blad Knack liggen de grote Europese (en vooral Duitse) automerken "op ramkoers met de politiek". De autolobby claimt dat "de Europese parlementsleden de draagwijdte en socio-economische gevolgen van hun voorstel niet inschatten." Miljoenen banen zouden op het spel staan. De Europarlementariërs zouden zich niet bewust zijn van het feit dat de cruciale batterijmarkt in handen is van de Aziatische 'Big Three' en China. En last but not least, hoe moet het met de laadpalen? Voor de 0,7% van de automarkt die uit elektrische auto's bestaat stonden er vorig jaar 100.000 laadpalen. Als dat marktaandeel conform de verwachtingen van het Europees Parlement spectaculair gaat stijgen, zijn er "minstens 2 miljoen nieuwe publieke laadpalen nodig." Volgens de autoindustrie is onduidelijk wie die nieuwe infrastructuur gaat financieren.

Sinds deze week moeten we ons afvragen of 'Parijs halen' nog wel voldoende is. Het jongste IPCC-klimaatrapport zegt dat 'Parijs' onvoldoende ingrijpend is om het klimaat te redden en stelt daarom veel grondigere maatregelen voor. Het genomen besluit over de uitstoot van auto's die op fossiele brandstof rijden, voelt nu al als achterhaald.
Dit artikel afdrukken