Als alle Vlamingen één dag geen flessenwater zouden drinken maar kraanwater, besparen ze de totale broeikasgasuitstoot van een auto die 140 keer om de aardbol rijdt, schrijft Het Nieuwsblad. Op jaarbasis gaat het om zo'n 250.000 ton broeikasgassen.

Gemiddeld drinkt een Vlaming 2 glazen flessenwater per dag. Dat is niet veel in liters. Het aandeel flessenwater in een gemiddeld Vlaams huishouden is maar 0,4% van het totale drinkwatergebruik. Het merendeel van de waterconsumptie wordt gebruikt om de wc door te spoelen, te baden en te wassen.

Toch zou switchen naar kraanwater de klimaat-impact van het totale Vlaamse waterverbruik 5 keer verlagen. Flessenwater blijkt verantwoordelijk voor 80% van de totale broeikasgasuitstoot van drinkwater in de Vlaamse huishoudens. Dat berekenden de Universiteit Gent en drinkwaterbedrijven Pidpa en De Watergroep. Die grote impact is het gevolg van de productie van de flessen en vooral het transport van flessenwater.

De meest efficiënte strategie voor het verminderen van de klimaat-impact van het drinkwatergebruik in Vlaanderen is dan het stoppen met het drinken van gebotteld water. Gewoon kraanwater is de beste drinkkeuze. Op jaarbasis kan een Vlaming zo’n 38 kg CO2-equivalente emissies per jaar besparen.

Uit een andere koker komt een dringende niet-klimaatgerelateerde tip om beter met water om te gaan: pak lekkende waterleidingen aan. Dagelijks lekt er zo’n 167 miljoen liter water weg in de Belgische ondergrond, schrijft De Tijd. Vlaanderen telt zo'n 63.000 km waterleidingen en 22.300 km aansluitingen.
Nieuwsblad - Eén dag geen flessenwater bespaart 140 autoritten rond de aarde
  • Deel
Druk af