Door alle plannen die buiten de overheid staande partijen maken voor de verdwijning van de Nederlandse veehouderij, lijkt de aandacht voor het Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming kopje onder te gaan.

De organisatie lanceerde haar plan in 2020 met als doel de op productiviteit gerichte Nederlandse dierhouderij diergericht te maken. Temidden van het demonstratiegeweld over de stikstofplannen die vergaande gevolgen hebben voor de dierlijke landbouw in verschillende provincies, reikte de Dierenbescherming de eerste Awards uit voor toonaangevend nieuw ondernemerschap in de Nederlandse veehouderij.

In de algemene pers kreeg de uitreiking geen aandacht. Alleen vakmedia als Nieuwe Oogst en Agrio besteedden aandacht aan de 4 Awards.

De 4 prijzen corresponderen met de 4 lijnen waarlangs de Dierenbescherming de dierhouderij vanuit het perspectief van het dier wil hervormen: 1) nieuwe stalsystemen (prettig voor het dier en duurzaam op alle biochemische fronten), 2) van dieren eten naar de rol van het dier in het voedselsysteem (van 'verspillende' naar 'gewaardeerde' dieren), 3) samenwerking in korte georganiseerde ketens en 4) zelfvoorziening voor een regio.

Het meest opvallend is de prijs voor circulair veevoer in de tweede categorie. Die ging naar de gangbare Limburgse veevoerfirma Nijsen die al sinds zijn oprichting reststromen uit de levensmiddelenindustrie omzet in varkensvoer. Sinds het bedrijf dat doet voor de legkippen van Kipster valt op dat dierhouderij nadrukkelijk nuttige restverwerking behoort te zijn. De Dierenbescherming waardeert dat ouderwets duurzame realisme. Een varken was bedoeld om de resten op te eten, mest te leveren om planten te voeden en ook nog geconcentreerde voeding in de vorm van vlees op te leveren.

In de eerste categorie valt een ligstalconcept voor melkkoeien op. De dieren hoeven niet bij weer en wind de wei in, maar hebben een comfortabele stal waarin de mest nauwelijks ammoniak (stikstof in de vorm van NH3) produceert en wordt opgevangen om weer efficiënt als plantenvoeding te kunnen dienen. In de derde categorie wint de Stichting Wroetvarken, die in samenwerking met slagers door het hele land een hechte keten heeft opgezet tussen boeren en slagers met dieren uit een stal waar geen ammoniakstank hangt en de dieren kunnen wroeten in zaagsel. De vierde prijs ging naar kalveren die niet van moederdieren worden gescheiden; hun vlees wordt verkocht in een regionaal concept.

Meer over alle prijswinnaars en de achtergronden van het Deltaplan valt hier te lezen. De uitreiking ging gepaard met een video-opname waarin de achtergronden van het plan werden toegelicht.

Reageer
  • Deel
Druk af