Met welke van die nieuwe, duurzame Nederlandse zuivelproducten zijn boerenlandvogels, zoals kievit, grutto en boerenzwaluw, het meest geholpen?

De Vogelbescherming geeft antwoord met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer.

De natuurbeschermingsorganisatie vergeleek verschillende producten met elkaar en kende minimaal één en maximaal vijf kieviten toe. Weerribben Zuivel, Zuiver Zuivel en Red de Rijke Weide Kaas krijgen de maximale score van vijf kieviten.

PlanetProof van onder andere de topzuivellijn van FrieslandCampina komt er bekaaid vanaf met maar 1 kievit. De Dierenbeschermingsmelk met 1-ster van Jumbo scoort 2 kieviten.

De Vogelbescherming deelde de kievitsymbolen uit op basis van vijf criteria: aandeel kruidenrijk grasland, niet maaien tijdens het broedseizoen, vernatting van grasland, streekeigen landschapselementen, zoals sloten en knotwilgen en broedgelegenheden.

Vogelbescherming - Vogelvriendelijke zuivelwijzer
Reageer
  • Deel
Druk af