Een van de eerste dingen die de nieuwe Europese Commissie vorig jaar na zijn aantreden deed, was het intrekken van een wetgevingsvoorstel voor afvalverwerking. Onder voorzitterschap van Frans Timmermans, binnen de EC onder meer verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling en betere regelgeving, is de afgelopen maanden een 'breder voorstel' uitgewerkt, waarbij meer samenhang gecreëerd wordt in het hergebruik van afval en materialen. Bij het opstellen van de plannen waren ook de commissarissen Elzbieta Bienkowska (interne markt), Karmenu Vella (milieu) en Jyrki Katainen (banen en groei) betrokken.

65% recyclen, nog maar 10% naar de stort
Timmermans stelt dat over 15 jaar 65% van al het huishoudelijk afval gerecycled moet worden en 75% van het verpakkingsafval. Op dit moment hanteren lidstaten, maar ook provincies en zelfs gemeenten allemaal een eigen beleid. Recyclingspercentages lopen uiteen van 5 tot 80%. Gemiddeld wordt 40% van het huishoudelijk afval gerecycled. Een tweede doelstelling is dat minder afval op de stort terecht moet komen. Nu is dat nog gemiddeld 30%. In 2030 moet nog maar 10% van het afval naar de stort gaan.

Voor het bereiken van de nieuwe doelstellingen trekt de Europese Commissie 15 jaar en minstens € 6 miljard uit.

Volgens de huidige richtlijnen zou in 2020 50% van het huishoudelijk afval gerecycleerd moeten worden. Die doelstelling blijkt 'te ambitieus', omdat overheden en bedrijven maatregelen moeten nemen om de afvalverwerking anders in te richten. Met de nieuwe richtlijnen lijkt dat haalbaar. Zeven lidstaten, vooral in Oost-Europa, krijgen bovendien 5 jaar langer de tijd om de doelstellingen te halen. Eerder reageerden Britse actiegroepen teleurgesteld op de nieuwe plannen, omdat deze niet concreet genoeg waren en een afzwakking van eerder geformuleerde doelstellingen.

Kringloopeconomie
Timmermans plannen voor een kringloopeconomie gaan verder dan alleen het terugdringen van de afvalberg. Ook maatregelen als het stimuleren van het gebruik van afvalwater, terugdringen van de voedselverspilling, aanpakken van de plastic-eilanden in de zee en duurzamer laten werken van producenten van elektronische apparaten horen er bij.

"Trash is cash", zegt een EU-functionaris in het FD. Bedrijven kunnen miljarden besparen aan materiaalkosten als in huishoudelijke apparaten en elektronica herbruikbare materialen toegepast worden en deze efficiënt worden ingezameld voor hergebruik.

Fotocredits: 'Brown Station Road Sanitary Landfill', Steve Snodgrass
Dit artikel afdrukken