In Texas maken bewoners bezwaar tegen het onder hoge druk in de grond injecteren van het afvalwater van schaliegasboorputten. Volgens hen leidt deze praktijk tot aardbevingen.

De hoorzitting gaf de klagers weinig kans. De commissie heeft namelijk niet de bevoegdheid om het injecteren door frackers te stoppen omdat dat aardbevingen zou veroorzaken. "Inspecteurs kunnen een put alleen maar sluiten als er sprake is van vervuild water, lekkende vloeistof, een verandering in omstandigheden of in de regelgeving. Seismische activiteit valt niet onder de criteria", citeert Grist.

In ons Groningen denken ze daar inmiddels anders over.
Dit artikel afdrukken