40 tot 50% van de mensen gaat onder invloed van stress meer eten, terwijl anderen bij stress juist geen hap meer door hun keel krijgen. De nadruk ligt meestal op de negatieve aspecten van stress-eten. In Psychological Science presenteren onderzoekers de resultaten van hun onderzoek waarbij ze nu juist de positieve aspecten van stress-eten onder de loep namen.

Ze stellen vast dat stress-eters en degenen die hun trek verliezen elkaar compenserende patronen van meer of juist minder eten laten zien in reactie op positieve of negatieve sociale situaties. De proefpersonen kregen eerst te maken met een positieve, neutrale of negatieve sociale ervaring. Bij een negatieve (dus stress genererende) ervaring gingen stress-eters daadwerkelijk meer ijs eten dan (120 kcal meer) dan de mensen die geen hap door hun keel krijgen. Bij een positieve ervaring bleken de stress-eters juist minder te gaan eten. Bij degenen die na een negatieve ervaring hun trek verliezen, zorgde een positieve ervaring er voor dat zij juist meer ijs gingen eten (gemiddeld 74 kcal meer). Dat schrijft PsychologicalScience.

Afhankelijk van of je een stress-eter of juist eetlustverliezer bent, ga je bij respectievelijk negatieve en positieve stress méér eten. Ook vanuit die invalshoek geldt dus: stress maakt dik.
Dit artikel afdrukken