Klimaatopwarming laat de permafrost - de eeuwige bevroren ijskorst boven land nabij de polen - smelten. Duitse onderzoekers ontdekten in Canada dat methaan, een rottingsgas dat vele malen meer invloed heeft op het klimaat dan CO2, niet alleen vrijkomt door het ontdooien van organisch materiaal aan de oppervlakte. Ook uit diepere aardlagen komt methaan vrij dat zich historisch gevormd heeft maar werd opgesloten door de vorst.

"We ontdekten enkel sterke emissies in gebieden waar de permafrost onderbroken is, dus waar het landschap delen bevat die permanent ontdooien", zegt hoofdonderzoekster Katrin Kohnert in De Morgen. "We vermoeden dat het methaan vooral van diepere geologische bronnen afkomstig is, en niet van recente microbiologische activiteit aan de oppervlakte."

Hoewel die dieperliggende bronnen nauwelijks één procent van het onderzochte gebied beslaan, dragen ze zeventien procent bij aan de jaarlijkse uitstoot in het hele gebied. De Duitse wetenschappers waarschuwen dan ook dat de invloed van de smeltende permafrost veel meer aandacht verdient omdat er vermoedelijk veel meer methaan door in vrije omloop komt dan verwacht.
Nature - Strong geologic methane emissions from discontinuous terrestrial permafrost in the Mackenzie Delta, Canada
Reageer
  • Deel
Druk af