Van de 430 varkenshouders die zich aanvankelijk hadden aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (de 'stoppersregeling'), stoppen er daadwerkelijk maar 278. Dat schrijft demissionair minister van Landbouw Carola Schouten woensdag in een Kamerbrief.

Schouten toont zich tevreden over dat aantal: “Het is goed dat een belangrijk doel van het Regeerakkoord – minder geuroverlast en daarmee een betere leefomgeving in varkensdichte gebieden – met deze regeling is gehaald." Op de NOS zegt Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij dat de teleurstellende belangstelling te verwachten was. "We hebben de minister van tevoren gewaarschuwd dat varkensboeren de regeling als een back-upplan hebben gezien. Destijds was er de dreiging van de Afrikaanse varkenspest en de prijzen waren niet gunstig. Nu is die dreiging minder en is het met een gezond bedrijf niet voordelig om gebruik te maken van de regeling."

Maar een tweede doel van de stoppersregeling, vermindering van stikstofuitstoot en -depositie, wordt nadrukkelijk niet gehaald. Het stikstofeffect valt met 2,8 mol beduidend lager uit dan de beoogde 8,5 mol. Daarom gaat Schouten de resterende financiële middelen (€170 miljoen) vooral inzetten om stikstofmaatregelen te financieren.

Het gaat daarbij om het verhogen van het budget voor de (vrijwillige) opkoop van piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden (€130 miljoen, bijvoorbeeld voor de kalverhouderijen in Gelderland), projectspecifieke maatregelen (lees: extern salderen) voor 7 projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (€15 miljoen) en €20 miljoen voor de zogeheten walstroom voor die dieselgeneratoren in de scheepvaart overbodig maakt. Eventueel overblijvende ruimte kan nog ingezet worden voor clusters van woningbouwprojecten en natuurvergunningen voor de PAS-melders, zegt de minister.

  • Deel
Druk af