Een Amerikaanse spin-off van de Michigan State University ontwikkelde een installatie om koeienpoep om te zetten in schoon water, meststof en gas. Het gaat om het 'McLanahan Nutrient Separation System'. Met behulp van een anaerobe vergister die het methaan uit de poep haalt, ultrafiltratie, luchtwassing en een systeem voor omgekeerde osmose levert het McLanahan-proces bruikbare gasenergie, meststof en schoon water op. Geen drinkwater voor mensen, maar wel geschikt voor de koeien of afvoer zonder het milieu te belasten, schrijft Grist.

Volgens de betrokken wetenschappers produceert een koe gemiddels 45.000 liter mest per jaar, die voor 90% uit water bestaat. Met hun systeem zeggen de wetenschappers uit 450 liter mest 227 liter water terug te kunnen winnen, een getal dat ze denken op te kunnen voeren tot een kleine 300 liter. Een gemiddelde Amerikaanse boerderij, met 179 koeien, zou dus jaarlijks 8,1 miljoen liter mest produceren. Als je daaruit 4 miljoen liter water terug kunt winnen, ben je spekkoper, zeker in droge perioden.
Dit artikel afdrukken