Scholieren roken en drinken minder dan vroeger, maar de dalende trend van de afgelopen decennia stagneert. Dat concluderen het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD’s, schrijft het AD. Om de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord te behalen is er een gerichter beleid nodig.

In 1999 stak 54% van de scholieren ooit wel eens een sigaret op. Dat percentage daalde tot 17% in de periode tot 2017. De meting van 2019 meldt weer 17%. “Dus is de daling gestagneerd”, aldus het Trimbos-instituut. Scholieren op het VMBO rookten vaker (24%) dan hun medescholieren op het VWO (12%).

Voor alcoholgebruik is eenzelfde trend te zien. In de periode van 2003 tot 2015 daalde het percentage scholieren dat ooit alcohol gebruikte van 84% naar 44%. Opvallend is dat bijna de helft (47%) van de 12- tot 16 jarigen ooit al eens alcohol heeft gedronken. Zelfs onder scholieren van groep 7 en 8 van het basisonderwijs heeft 1 op de 8 (13%) wel eens alcohol gedronken.

Naast het gebruik van de ‘traditionele middelen’ zoals tabak, alcohol en cannabis, waarschuwt het instituut voor ‘nieuwe’ verleidingen zoals alcoholvrije dranken of lachgas. Deze cijfers onderstrepen de noodzaak van preventiebeleid, bijvoorbeeld door intensivering van acties volgens het Nationaal Preventieakkoord.
AD - Alcoholgebruik en roken onder scholieren daalt niet meer, lachgas in de lift
  • Deel
Druk af