De Raad van State (RvS) heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten van dieren te verbieden. Een verbod is volgens de Raad een "ingrijpende beperking" van de godsdienstvrijheid. Het adviesorgaan raadt fractievoorzitter Marianne Thieme aan het wetsvoorstel te heroverwegen. Thieme dient desondanks het voorstel vandaag in bij de Tweede Kamer, schrijft het Nederlands Dagblad.

"De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen - mens en dier - begint," aldus Thieme. "’Binnen de maatschappij leeft een breed gedragen en groeiende verontwaardiging over het extra leed van onverdoofd slachten. De oproep aan de politiek om hier een einde aan te maken is luid en duidelijk."

Het is de tweede keer dat de PvdD een wetsvoorstel indient om ritueel slachten te verbieden. In 2011 sneuvelde een vergelijkbaar voorstel in de Eerste Kamer, mede dankzij het convenant dat toenmalig staatssecretaris Henk Bleker sloot over hogere dierenwelzijnseisen. De RvS erkent het belang van wettelijke bescherming van dierenwelzijn, maar vindt een verbod op onverdoofde rituele slacht een te vergaande aantasting van de godsdienstvrijheid.

De joodse en islamitische gemeenschap in ons land hebben grote bezwaren tegen het verbod. Om hen tegemoet te komen, wil Thieme een overgangstermijn van 5 jaar aanhouden.

In België speelde een paar jaar geleden een vergelijkbare discussie. Daar werd dankzij een politiek akkoord bereikt dat met ingang van dit jaar de onverdoofde slacht verboden is. Tegen dat besluit lopen verschillende zaken bij het Grondwettelijk Hof.
Ned. Dagblad - Raad van State noemt verbod op ritueel slachten ingrijpende beperking godsdienstvrijheid
  • Deel
Druk af