Grote gevestigde bedrijven kunnen door hun omvang en de kracht van hun merken hun greep op nieuwe markten soms te gemakkelijk doen gelden. China stelde recent een onderzoek in naar mogelijke prijsafspraken tussen de grote en gewilde merken babymelkpoeder die vanuit het buitenland op zijn markt komen. Nestlé, Danone en FrieslandCampina werden in het onderzoek betrokken en besloten reeds vooruitlopend op de bevindingen van het onderzoek hun prijzen te verlagen.

In Roemenië wordt thans een onderzoek gestart naar een zuivelkartel dat de inzameling, de verwerking en marketing van de eindproducten zou domineren. Naast FrieslandCampina speelt Danone een rol in het onderzoek. Dat meldt EVMI.
Dit artikel afdrukken