RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), wordt Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor het meten van giftige plantstoffen en schimmelgiffen. Het instituut krijgt van de Europese Commissie de taak om meetmethoden en testen beschikbaar te stellen voor onderzoek naar mycotoxinen en planttoxinen in relatie tot voedselveiligheid. Als EURL "moet je er voor zorgen dat het onderzoek en de wettelijk verplichte controle naar giftige plantstoffen en giftige stoffen gemaakt door schimmels in voeding en diervoerder goed wordt opgezet en uitgevoerd", schrijft de WUR. RIKILT heeft al 20 jaar ervaring als EURL voor groeihormonen in dierlijke producten.
WUR - RIKILT wordt Europees Referentie Laboratorium voor het meten van giftige plantstoffen en schimmelgiffen
  • Deel
Druk af