Uit een nieuw onderzoek zou blijken dat het risico om diabetes te ontwikkelen als gevolg van overgewicht verschilt per ras. Donkere mensen en Aziaten lopen al bij een veel lagere BMI een hoger risico op diabetes dan blanken.

Geen eenheids-BMI
De onderzoekers pleiten daarom voor verschillende obesitas-definities naast elkaar in plaats van de voor de hele wereldbevolking geldende BMI (Body Mass Index). Nu geldt een BMI tussen 25 en 29.9 als overgewicht, en een BMI van boven de 30 als obees. Maar dat blijkt dus feitelijk alleen voor blanke mensen te gelden, zegt dr. Naveed Sattar (University of Glasgow) op Reuters Health. Sattar onderzocht de gegevens van bijna 500.000 Britse volwassen van middelbare leeftijd. De onderzoeksgroep bestond voor 96% uit blanken, de resterende 4% bestond uit Zuid-Aziatische, Chinese en donkere volwassenen.

Lagere BMI, toch vergelijkbaar diabetesrisico
Van de hele onderzoeksgroep had 5% diabetes, zo'n 25.000 mensen. Maar in vergelijking met blanken bleek het diabetesrisico van niet-blanken twee keer zo hoog te liggen. Het diabetesrisico van
blanken met een BMI van 30 werd bij Zuid-Aziatische mensen al bereikt bij een BMI van 22. Voor zwarten lag dat punt op een BMI van 24, bij Chinese vrouwen op 24 en bij Chinese mannen op 26. Ook bij de buikomvang werd vastgesteld dat niet-blanken al bij kleinere buikomvangen een groter diabetesrisico liepen.

Met de huidige stand van zaken en bestaande BMI-richtlijn lopen met name Aziaten het risico dat dokters onvoldoende alert zijn op hun hogere diabetesrisico. Sattar ziet daarom het liefst verschillende BMI-standaarden, zodat artsen en zorgverleners in staat zijn de juiste adviezen te geven.

"Als welke bevolkingsgroep dan ook een verhoogd risico loopt een ernstige ziekte te ontwikkelen, is het van vitaal belang iedere relevante risicofactor te belichten die professionals en de betreffende individuelen kan helpen zo vroeg mogelijk in actie te komen", zegt dr. Tonya Gillis van het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) op Reuters.
Dit artikel afdrukken