De immense populariteit van het 'afslank-stofje' semaglutide, in combinatie met de daardoor beperkte beschikbaarheid, brengt criminelen ertoe nepvarianten op de (zwarte) markt te brengen. Dat brengt zodanige risico's met zich mee dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een officiële waarschuwing de wereld instuurt.
Alles wat schaars is, trekt criminelen aan. Dat geldt in bijzondere mate voor hét wondermiddel bij obesitas, Ozempic en zijn aanverwanten. Sinds het middel in de belangstelling kwam omdat de ene na de andere celebrity er spectaculair mee bleek af te vallen, krijgt producent Novo Nordisk het niet aangesleept. Eind vorig jaar ging het al over vervalsingen.

Ozempic en vergelijkbare medicijnen zoals Wegovy en Mounjaro werken op basis van de stof semaglutide, dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor de behandeling van type 2 diabetes. Maar ook voor obesitas-patiënten blijken de GLP1-agonisten bijzonder effectief. Nadat onder meer Kim Kardashian en Oprah Winfrey 'bekeerd' bleken, was het hek van de dam. De doorbraak had onder meer tot gevolg dat producent Novo Nordisk uitgroeide tot het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Europa, maar ook dat het de productie niet langer aankon.

En dat was de kans voor criminelen, die op grote schaal vervalsingen online adverteren en verkopen. Sinds 2022 registreert de WHO een groeiend aantal meldingen van vervalste Novo Nordisk-producten. De afgelopen maanden zijn vervalsingen aangetroffen in onder meer Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat heeft gezondheidsrisico's tot gevolg, omdat deze vervalsingen mogelijk niet-gedeclareerde ingrediënten bevatten en onvoorspelbare gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.

Dat is de reden dat de WHO nu zorgprofessionals, regelgevende autoriteiten en het publiek officieel adviseert om alert te zijn op deze vervalste medicijnen en verdachte gevallen onmiddellijk te melden. Daarmee wil de organisatie gezondheidsschade voorkomen. Ook de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly, dat vergelijkbare medicijnen (Mounjaro en Zepbound) produceert op basis van het nog effectievere tirzepatide, is bezorgd over misleiding met vervalste versies van hun medicijnen.

De opkomst van vervalste Ozempic-medicijnen illustreert het probleem van de illegale handel in populaire geneesmiddelen. De WHO blijft waarschuwen voor de gevaren en roept op tot strikte controles om de volksgezondheid te beschermen.