Omdat staatssecretaris Dijksma voor 1 maart met een Algemene Maatregel van Bestuur bij haar nieuwe Melkveewet moet komen, organiseerde de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) een congres voor melkveehouders. ZLTO telt voornamelijk Brabantse boeren. Zij dreigen het meest getroffen te worden door de nieuwe wet die zogenaamde 'grondgebondenheid' eist. Eenvoudig gezegd, kunnen volgens dat principe alleen nog boeren die hun mest voor plantaardige teelt kunnen gebruiken (in akkerbouw of op hun grasland) door met groei binnen de grenzen die dat gebruik stelt. Van alle gebieden in Nederland kan dat in Brabant het minst. Geen wonder dus dat boeren daar liever geen grondgebondenheid zien. Boerderij noteerde dan ook als hoofdboodschap van de bijeenkomst: "De Nederlandse overheid moet zorgen dat melkveehouders ruimte houden om te ondernemen. Dat was de hoofdboodschap tijdens een ZLTO-bijeenkomst voor melkveehouders in Den Bosch."

Twee jaar kunnen overleven
Veel opvallender tijdens de bijeenkomst waren de woorden van Rabobankier Ruud Huirne. Hij kwam onlangs in het nieuws omdat Rabobank de Nederlandse tuinbouw te zwaar heeft gefinancierd en nu de kredieten rücksichtslos zou terugeisen. Hij zei tijdens het congres dat een melkveebedrijf '1 à 2 slechte of tegenvallende jaren zelf moet kunnen overbruggen zonder aan het infuus van de bank te hoeven'. Ook dat schrijft Boerderij. "Jullie moeten niet te afhankelijk willen zijn van de bank", zei Huirne tegen de Brabantse koeienboeren. Rabobank heeft geleerd van de tuinbouw en wil niet op herhaling in melk.

Huirne leek melkboeren bovendien aan te raden niet zwaar te investeren als ze geen goede ondernemers zijn.Belangrijke, maar schurende woorden
Huirne waarschuwde daarmee boeren die graag flink 'door willen melken'. De EU schaft dit voorjaar het melkquotum af. Zij vrezen dan hun concurrentiepositie kwijt te raken en willen daarom hun kostprijs verlagen door uit te breiden. WUR wetenschapper Martin Scholten steunde hen in die visie, hoewel hij een dierwetenschapper en geen econoom of politicoloog is. Hij zei dat minder melken geen optie is voor Nederland omdat we mee moeten willen blijven doen aan het voeden van de wereld als geheel.

Het geluid van Huirne lag in lijn met dat van scheidend bestuursvoorzitter Cees 't Hart van FrieslandCampina: pas op met investeren in markten waarin de prijs nogal fluctueert.

Zuivelverwerker Danone - een belangrijke concurrent van boerencoöperatie FrieslandCampina - meldde vandaag dat het bedrijf ook de markt voor zijn merkproducten de komende jaren onzeker inziet. Hollandse boeren moeten dus om economische rimpelingen in de wereld te kunnen doorstaan echt wat cash in hun portemonnee hebben nu zij hun land volgens Huirne niet meer zo gemakkelijk kunnen belenen. Ook hun 'aandeel' in hun zuivelaar staat onder druk.

Of het allemaal overgekomen is, is de vraag, maar Huirne heeft het gezegd en kan er later op terugkomen. Dat is niet onbelangrijk. Huirne hield het gehoor voor dat ze niet al hun winst moeten investeren, maar voor reserves moeten zorgen. Wie weet hoe moeilijk dat is voor een boer - die juicht als hij net wat meer verdient dan zijn bedrijf kost en klaagt als hij moet toeleggen omdat hij onvoldoende cash in kas heeft - weet dat er vandaag belangrijke en nogal langs elkaar heen schurende woorden zijn gesproken in Brabant.

TOEGEVOEGD (25.02.2015, 23:10h): overzicht fosfaatexcretie melkvee (behorend bij reactie #129 van Frits van der Schans)

fvds


Fotocredits: Ruud Huirne, Pieternel van Velden
Dit artikel afdrukken