De Partij voor de Dieren liet bureau Ipsos een onderzoek uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders. Een meerderheid van 57% is er voorstander van dat culturele, culinaire of godsdienstige tradities als stierenvechten en onverdoofd ritueel slachten niet langer door het EU-verdrag beschermd worden. Dergelijke tradities gaan volgens de PvdD ten koste van het dierenwelzijn.

De PvdD wil daarom het Verdrag van Lissabon (het EU-verdrag) op dit punt wijzigen. Overigens moet daar door alle 28 lidstaten mee ingestemd worden, zegt Boerderij.
Dit artikel afdrukken