Hoewel het kabinet biomassa als een onmisbare pijler onder het klimaatakkoord ziet, stuit de bouw van biomassacentrales bij burgers en provincies meer en meer op bezwaren. Het merendeel van de Nederlandse provincies plaatst kanttekeningen bij biomassacentrales en neemt er maatregelen tegen. Dat schrijft BNR op basis van een rondje bellen.

Om tegemoet te komen aan de klachten over stank- en rookoverlast, gezondheidsproblemen vanwege fijnstof en twijfel aan de duurzaamheid van biomassa nemen steeds meer provincies maatregelen. Gelderland overweegt geen nieuwe vergunningen meer af te geven. "Op dit moment kunnen we geen centrales weigeren die voldoen aan wet- en regelgeving," zegt de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer. Door een verbod te regelen in een omgevingsverordening zou Gelderland toch een rem kunnen zetten op nieuwe biomassacentrales. Recent nog diende natuurorganisatie MOB een handhavingsverzoek in voor de bestaande biomassacentrales in Ede.

In Limburg is een motie aangenomen die het verstoken van hout onacceptabel noemt als daarvoor speciaal bomen zijn gekapt. In Groningen geldt een subsidiestop: "Zonder subsidie is het niet rendabel om biomassacentrales te bouwen. Het is goedkoper om briefjes van vijftig euro te verbranden," zegt SP-Statenlid Jan Hein Mastenbroek. Gedeputeerden en wethouders uit de Metropoolregio Amsterdam vrezen dat de huidige subsidie-'overvloed' vanuit het rijk de investeringen in andere technieken in de weg zit.
BNR - Provincies verzetten zich tegen biomassa
  • Deel
Druk af