"Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen hoger beroep in tegen een uitspraak over staldering waarin ze zelf geen partij zijn", schrijft boerenblad Boerderij. In mei besloot de rechtbank Oost-Brabant dat "geen stalderingseis mag worden opgelegd aan bedrijven, die voor de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte – 13 juli 2017 – een omgevingsvergunning hadden aangevraagd en na de uitbreiding een bouwblok hebben dat niet groter is dan 1,5 hectare." Die situatie geldt in het geval van een varkenshouder in de gemeente Reusel de Mierden.

De gemeente besloot niet in hoger beroep te gaan, maar de provincie is van mening dat de uitspraak tegen het beleid van de provincie indruist en stapt nu zelf naar de Raad van State. "De uitspraak van de rechter gaat verder dan het ene geval van de betreffende varkenshouder. Het heeft vergaande consequenties voor de toepassing van de Verordening ruimte Noord-Brabant," aldus een woordvoerder. Of de Raad van State de zaak in behandeling gaat nemen is de vraag. Of de gemeente nu toch een omgevingsvergunning moet afgeven en of die dan meteen geschorst zal worden, is "volstrekt onduidelijk" volgens de provincie.
Boerderij - Brabant in hoger beroep tegen stalderingsuitspraak
  • Deel
Druk af