Tientallen voorstellen voor het invoeren van een suikertaks in Amerika sneuvelden eerder. In meer dan 30 steden en staten kwamen de voorstellen niet door de gemeenteraad of de volksvertegenwoordigers. Ook in Philadelphia faalden twee eerdere pogingen om een frisdranktaks in te voeren. Alleen in het Californische Berkeley kwam de suikertaks er wel, in 2014.

Bestrijden van overgewicht
Door het verhogen van de prijzen van frisdrank wil het stadsbestuur van Philadelphia een gezondere stad maken. Meer dan 68% van de volwassenen inwoners en 41% van de kinderen kampt met overgewicht. Of een suikertaks dat kan verhelpen, is de vraag. Voorbeelden van eerder ingevoerde taksen laten wisselvallige resultaten zien. In Mexico lijkt de suikertaks wel effectief te zijn, in België waarschijnlijk niet.

Thomas Farley, de gezondheidscommissaris van Philadelphia, zegt effecten op de verkoopcijfers te gaan meten en op lange termijn ook de effecten op obesitas.

Nobele plannen of schaamteloze geldgreep?
Volgens de NY Times presenteerde burgemeester Jim Kenney de suikertaks niet als een betuttelende gezondheidsmaatregel. Zijn argument dat de inkomsten (naar schatting $91 miljoen per jaar) aangewend zullen worden om peuterspeelzalen, brede scholen en recreatiecentra te financieren overtuigde de meerderheid van de bestuurders van de grote - en arme - stad.

De frisdrankindustrie heeft geprobeerd met alle middelen en een campagne van zo'n $5 miljoen de taks tegen te houden. De sector noemt de frisdranktaks een "schaamteloze geldgreep in de zakken van één industrie" en zegt naar de rechter te zullen stappen.

Kijk hier naar de woorden van de burgemeester Jim Kenney:

Dit artikel afdrukken