image

De PvdD meldt op de eigen site een succesverhaal: mede dankzij hulp van de partij werd de bouw van een varkensflat door een Nederlandse boer in Trebivlice, Tsjechie voorkomen.

De Partij voor de Dieren is verheugd over dit lokale succes, omdat de export van de intensieve veehouderij -in het bijzonder van varkensflats met elk tienduizenden dieren, een slechte ontwikkeling zou zijn. Waarom dit een slechte ontwikkeling zou zijn , wordt niet nader uitgelegd, wat op zich niet zo netjes is. Maar belangrijker is dat de PvdD lijkt te kiezen voor het standpunt dat intensieve landbouw beter hier in Nederland kan plaatsvinden dan in het buitenland. Vanwege de betere controle en het hogere kennisniveau dan op sommige plaatsen elders, valt daar iets voor te zeggen. Wel is het dan nodig om af te bakenen waar de intensieve veehouderij in Nederland dan aan zal moeten voldoen.

Thieme sluit in haar bekende Cato-act haar Kamer-speeches zonder uitzondering af met de mededeling dat ze van mening is dat de bio-industrie moet worden afgeschaft. Daar zou ze beter mee kunnen stoppen als ze export van intensieve veehouderij structureel zou willen voorkomen. Export kun je het best voorkomen door hier de veehouderij aantrekkelijk te houden en geleidelijk en in overleg de bio-industrie minder industrieel te maken. Tot slot zou het wellicht beter zijn om varkens juist wel in Tsjechie te gaan houden. Daar kun je er immers volgens oud recept Praagse ham van maken, die nog altijd een legendarische naam heeft, en zo levend vervoer voorkomen.
Dit artikel afdrukken