Het debat was keurig georganiseerd. Dijkhuizen lichtte nog eens toe dat er meer productie per hectare en per dier zal moeten worden gerealiseerd. Daarna was er ruimte voor andere meningen. Van gespreksleider Marcel Schuttelaar mocht iedereen wat zeggen. Een debat was het niet echt, maar iedereen kon zeggen wat hij of zij wilde. Van de tegensprekers was professor Jan Douwe van der Ploeg de meest eloquente. Hij bepleitte meer geld voor onderzoek naar het kleine boeren.
Rector Magnificus Martin Kropff sloot de avond af en maakte duidelijk dat de WUR graag een brede en diverse universiteit is. Aalt Dijkhuizen sloot zich daarbij aan. En dus twitte ik '#wagdeb eindigt in pais en vree & more debate'. Het debat en de verschillende sporen van onderzoek zouden moeten worden voortgezet.

Iedereen was tevreden. Big agri had zijn ei kwijt gekund en kleine en biologische landbouw werd eveneens gehoord en volledig serieus genomen. De sfeer was prima en de kou was uit de lucht: voorzitter en rector maakten de zaal overtuigend duidelijk dat de WUR niet alleen Big Agri is. WUR woordvoerder Simon Vink was dik tevreden want de zaal zat vol en studenten voelden zich duidelijk betrokken. Wie de avond wil bekijken, kan dat via WUR TV.

En toen was er een borrel. Tijdens de avond was het gegaan over de vraag of wetenschappers en bestuurders van wetenschappelijke instellingen politieke stellingen mogen betrekken. Ik vroeg Dijkhuizen of zijn uitspraken een politieke stellingname waren geweest. Nee, zo zag hij dat beslist niet. Er moet echt meer eten worden gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat ook andere meningen mogelijk zijn. Die moet je naast elkaar zetten en het erover hebben. Zo kom je tot het echte gesprek.

Ook dat is een manier van kijken.

Sjoerd de Hoop, een biologisch-dynamische veehouder uit Friesland, was tevreden. Hij proefde dat er energie in de zaal had gezeten omdat de WUR wél breed blijkt. Zo was het prima wat hem betreft. De basis om weer verder te kunnen was gelegd.

Fotocredits: Foodlog Media, zaal C222 vol studenten bij het debat
Dit artikel afdrukken