Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Hernieuwbare Energie

0

‘AB InBev vanaf 2025 volledig over op groene energie’

‘AB InBev vanaf 2025 volledig over op groene energie’

Om dat te bereiken, moet 's werelds grootste bierbrouwer jaarlijks 6 terawattuur (TWh), ofwel 1 miljard kWh, omzetten naar hernieuwbare energie. De bierbrouwer wil 15 – 25% van de benodigde energie zelf duurzaam opwekken met bijvoorbeeld...

0

Overheid subsidieert mestverwerking met €150 miljoen

Overheid subsidieert mestverwerking met €150 miljoen

Minister Kamp gaat een aparte regeling openstellen voor monomestvergisters binnen de SDE+, de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie Het gaat om een tenderregeling, vergelijkbaar met wind op zee, met een budget van €150 miljoen....

0

Voedselafval mogelijk geschikt voor thermische energieopslag

Voedselafval mogelijk geschikt voor thermische energieopslag

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie (denk aan zon en wind als energiebron) is nog altijd een van de grootste obstakels in de hernieuwbare energiewinning. Je moet de kracht op kunnen slaan in bijvoorbeeld een batterij. In dat geval is de opslag...

‘Milieuorganisaties moeten pleiten voor energiereductie met factor 10-100’ 0

‘Milieuorganisaties moeten pleiten voor energiereductie met factor 10-100’

Volgens Power Density, het nieuwste boek van Vaclav Smil, mogen we niet teveel hopen op een elektrische samenleving op basis van hernieuwbare energiebronnen. We blijven afhankelijk van fossiele brandstoffen die nu eenmaal veel efficiënter zijn en...