Uit een enquête onder onderzoekers op het gebied van de volksgezondheid is gebleken dat de resultaten van proeven op het gebied van voeding, seksuele gezondheid, lichaamsbeweging en middelengebruik niet zelden worden achtergehouden.

In een klein kwantitatief onderzoek onder 104 respondenten zei 18% ten minste één keer door financiers onder druk zijn gezet om de rapportage uit te stellen, de resultaten te wijzigen of niet te publiceren.

De enquête verscheen op PLoS One. De onderzoekers waren afkomstig uit Noord-Amerika, Europa en Oceanië. Het ging om mensen die onderzoeken hebben geleid om gedragsinterventies te evalueren die bedoeld zijn om de resultaten op het gebied van volksgezondheid te verbeteren.

Hun onderzoeksresultaten verschenen tussen 2007 en 2017 en werden zelfs geciteerd in zogenoemde Cochrane reviews. Dat zijn analyse die gelden als de 'gouden standaard' van bewijs dat wordt gebruikt om de besluitvorming in de gezondheidszorg te informeren.

Onderzoek naar volksgezondheidssituaties heeft een geschiedenis van inmenging door financiers uit de industrie. Daarom verwachtte het team achter de studie, geleid door Sam McCrabb van de Universiteit van Newcastle in Australië, dat onderzoekers die door de industrie gefinancierde studies uitvoeren het vaakst onder dwang handelen. "Maar we hebben daar geen gevallen van gevonden," zegt de onderzoekster.

McCrabb en haar co-auteurs telden de antwoorden op hun enquête en ontdekten op basis van de cijfers de overheid als financier van onderzoek vaker onderzoeksresultaten probeert te beïnvloeden dan van de industrie of liefdadigheidsinstellingen, of publieke agentschappen die onderzoek financieren.

Dergelijke manipulaties kwam vaker voorkwam in trials met betrekking tot seksuele gezondheid en het gebruik van verdovende middelen dan in trials met betrekking tot voeding en lichaamsbeweging. De achterliggende redenen werden niet onderzocht.

Reageer
  • Deel
Druk af