Met het onderzoek zelf lijkt in eerste instantie niets mis. Het wordt gepubliceerd in het Food and Chemical Toxicology Journal en is via ScienceDirect op te vragen. Het keek naar de gezondheidseffecten op lange termijn van een genetisch gemodificeerd gewas (Monsanto's NK603) in combinatie met een pesticide (Roundup).

Gilles-Eric Séralini, professor microbiologie aan de universiteit van Caen, stelt dat de meeste studies rondom de veiligheid van GMO-gewassen korter duren en de gezondheidseffecten buiten beschouwing laten. Séralini, op Vilt.be: "De resultaten wijzen op heel wat meer en vroegere sterfte bij het gebruik van deze twee producten (ggo en Roundup)". Verder concludeerde hij dat de sterfte bij de vrouwelijke ratten twee tot drie keer hoger lag dan bij de controlegroep en dat de ratten van beide geslachten twee tot drie keer meer tumoren hadden (1) - als pingpongballen zo groot.

Na de publicatie ging het hard: de Europese Commissie heeft inmiddels al een moratorium afgekondigd op de teeltvergunning voor Monsanto's MON810 en de EFSA gaat de onderzoeksresultaten aan een onderzoek onderwerpen. Mocht daaruit blijken dat er nieuwe wetenschappelijke feiten aan het licht komen, "zullen we daar consequenties aan verbinden", heeft Brussel laten weten. In Frankrijk is volgens TV5Monde het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) gemobiliseerd waarmee de Franse regering, indien dat nodig blijkt, Brussel zal vragen 'maatregelen te nemen om de importvergunning van de GMO mais NK603 in Europa met spoed op te schorten'. De Franse Groenen (Europe Ecologie-Les Verts) roepen zelfs al om de opschorting van alle GMO-importen. Mocht het zover komen, dan staat Europa voor een grote uitdaging: dan moeten in Europa zelf de eiwitrijke veevoeders geproduceerd gaan worden die nu geïmporeerd worden uit landen waar GMO teelt gebruikelijk is. In Europa is de teelt van maar twee GMO gewassen toegestaan: de hierboven genoemde MON810 maïs en een aardappel.

Het onderzoek roept ook controverse op. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zegt op Vilt.be: "Séralini heeft al meer dergelijke publicaties gedaan, maar geen enkele daarvan heeft wetenschappelijk standgehouden. Dat komt omdat hij conclusies trekt die niet uit de gegevens zijn af te leiden. EFSA heeft de vorige studie van Séralini over ggo-maïs op vraag van de Europese Commissie geanalyseerd. Zijn conclusies werden niet gevolgd op basis van gegronde wetenschappelijke elementen en het advies van EFSA over de veiligheid van ggo-maïs werd herhaald."

De Amerikaanse site ControlFreaks twijfelt op andere gronden aan de onderzoeksopzet: volgens Andrew Kniss is de gebruikte rattensoort in combinatie met de kleine onderzoekspopulatie en enig statistisch inzicht al grond voor diskwalificatie. Sprague-Dawley ratten blijken zonder enige ingreep al gevoelig te zijn voor tumoren, schrijft Kniss: 'Toen het onderzoek na twee jaar tot een einde kwam, bleek maar liefst 86 procent van de mannetjes en 72 procent van de vrouwtjes tumoren te hebben. [...] Dus mijn conclusie is dat deze studie incorrect is door de keuze voor Sprague-Dawley ratten, en de duur (2 jaar) van het onderzoek. Sprague-Dawley ratten lijken een grote kans te hebben op gezondheidsproblemen na twee jaar. En waar je een grote kans op gezondheidsproblemen hebt, is er een grote kans dat je op basis van toeval verschillen gaat vinden tussen behandelingen, vooral als je onderzoeksgroep voor iedere behandeling niet groter is dan 10 individuen.'.

(1) De samenvatting van het onderzoek: "The health effects of a Roundup-tolerant genetically modified maize (from 11% in the diet), cultivated with or without Roundup, and Roundup alone (from 0.1 ppb in water), were studied 2 years in rats. In females, all treated groups died 2–3 times more than controls, and more rapidly. This difference was visible in 3 male groups fed GMOs. All results were hormone and sex dependent, and the pathological profiles were comparable. Females developed large mammary tumors almost always more often than and before controls, the pituitary was the second most disabled organ; the sex hormonal balance was modified by GMO and Roundup treatments. In treated males, liver congestions and necrosis were 2.5–5.5 times higher. This pathology was confirmed by optic and transmission electron microscopy. Marked and severe kidney nephropathies were also generally 1.3–2.3 greater. Males presented 4 times more large palpable tumors than controls which occurred up to 600 days earlier. Biochemistry data confirmed very significant kidney chronic deficiencies; for all treatments and both sexes, 76% of the altered parameters were kidney related. These results can be explained by the non linear endocrine-disrupting effects of Roundup, but also by the overexpression of the transgene in the GMO and its metabolic consequences".

Foodlog mist nu node het koele commentaar van Jean Paul Moisan, de bekende Franse geneticus uit Nantes die zich deze zomer aan Foodlog en de in oprichting zijnde franstalige zustersite Breizhlog verbond, maar kort daarna door een tragisch ongeval om het leven kwam. Tonen de ratten aan dat GMO de duivel is of zeggen ze iets anders? Wie gaat het ons vertellen buiten de even gelovige kampen van heftige voor- en tegenstanders van GMO om?


Foto's van de onderzoeksmuizen zoals in diverse media getoond:
tumormuizen


Fotocredits: jepoirrier, hello world.
Dit artikel afdrukken